Pilekvistens förskola

Pilekvistens förskola ligger i ett naturskönt område i östra Trelleborg med närhet till hav, grönområden, busshållplats och centrum. På förskolan finns fem avdelningar, Sländan, Humlan, Nyckelpigan, Fjärilen och Biet, med cirka 85 barn.

Vårt arbetssätt

Vår verksamhet symboliseras av framtidstänkande, nyfikenhet och glädje och vi strävar efter att alla barn ska få en bra start i sitt livslånga lärande. Vi tycker det är viktigt att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för alla barn som vistas hos oss.

Grunden i vår verksamhet utgår från barnet i fokus. Vi lägger stor vikt vid leken som är en betydande del av barnets utveckling och lärande. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att följa upp, dokumentera och analysera barnens utveckling och lärande.

Vårt arbete styrs utifrån förskolans läroplan. Genom att arbeta med teman och olika projekt väver vi in läroplanens mål i verksamheten.

Vi vill stärka alla barns förmåga att utvecklas i ett livslångt lärande och ge dem de bästa förutsättningarna inför framtiden.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi har ett arbetssätt som bygger på trygghet och goda relationer, där ett
nära samarbete med vårdnadshavarna om barnets utveckling och lärande ligger som en grund för verksamheten.

Via lärplattformen Unikum och daglig kontakt får vårdnadshavarna information om sitt barns trivsel, utveckling och lärande. Vi på förskolan värnar om ett nära och bra samarbete, för att göra ert/era barns vistelsetid hos oss trygg, rolig och lärorik.

Pilekvistens förskola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 40 55
Telefonnummer
Nyckelpigan: 0410-73 47 14
Telefonnummer
Fjärilen: 0410-73 37 75
Telefonnummer
Biet: 0410-73 39 91
Telefonnummer
Humlan: 0410-73 37 76
Telefonnummer
Sländan: 0410-73 39 45

Adress

Sockenvägen 2
231 34 Trelleborg

Bildningsförvaltningen