Österlids förskola

Österlids förskola ligger i östra Trelleborg. Vi har nära till natursköna områden, havet, busshållplats och centrum. Förskolan har två avdelningar, Trollet och Aspen, med drygt 30 barn.

Vårt arbetssätt

Österlids förskola är den lilla förskolan med individen i fokus. Vi strävar efter att alla barn ska få en bra start i sitt livslånga lärande. Vi tycker det är viktigt att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för alla barn som vistas hos oss.

Barnens lek har en central plats i utbildningen då leken är en av de viktigaste utgångspunkterna för barnens lärande.

Vi ser barn som nyfikna och kompetenta och vi utgår från barnens intresse i vårt arbete. Vi vill erbjuda en verksamhet med lustfyllda, lärorika och trygga lekmiljöer som uppmuntrar till utforskande och lärande.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att följa upp, dokumentera och analysera barnens utveckling och lärande.

Vårt arbete styrs utifrån förskolans läroplan. Genom att arbeta med teman och olika projekt väver vi in läroplanens mål i verksamheten.

Österlids förskola är ”grön flagg”-certifierad och arbetar systematisk och kontinuerligt med hållbar utveckling vilket ger barnen möjlighet att få ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Vi vill stärka alla barns förmåga att utvecklas i ett livslångt lärande och ge dem de bästa förutsättningarna inför framtiden.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi på förskolan värnar om ett nära och bra samarbete, för att göra ert/era barns vistelsetid hos oss trygg, rolig och lärorik.

Via lärplattformen Unikum och daglig kontakt får vårdnadshavarna information om sitt barns trivsel, utveckling och lärande.

Österlids förskola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 40 55
Telefonnummer
Trollet: 0410-73 36 04
Telefonnummer
Aspen: 0410-73 36 28

Adress

Tunnbindaregatan 12
231 33 Trelleborg

Bildningsförvaltningen