Orrens förskola

Orrens förskola ligger i byn Anderslöv cirka 15 km nordost om Trelleborgs centrum. Förskolan har två avdelningar: Nordpolen och Sydpolen.

På förskolan finns en inbjudande gård som bland annat erbjuder gungor, rutschkana, sandlåda och byggmaterial. På gården finns också ett förråd med cyklar och material som barnen använder utomhus. Varje avdelning har ett eget bibliotek där barn och vårdnadshavare kan låna med sig böcker hem.

Vårt arbetssätt

Förskolorna i Anderslöv arbetar utifrån samma tema för att få en likvärdighet i Anderslöv. Utifrån temat arbetar varje förskola och varje avdelning utifrån sina barn och intressen.

Orrens förskola har två avdelningarna med barn i åldrarna 1-4 år. Eftersom det är en mindre förskola finns ett nära samarbete mellan avdelningarna och på så sätt känner både barn, vårdnadshavare och pedagoger trygghet med varandra.

Orrens förskola arbetar utifrån ett livslångt lärande där barnen står i fokus. Förskolan värnar om barnens lek, trygghet, sociala samspel, omsorg, normer och värden. Pedagogerna arbetar utifrån styrdokument, läroplanen och barnkonventionen. Vi arbetar också med IKT, informations- och kommunikationsteknik, som är kopplat till tema och lek.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vårdnadshavarna är en viktig del i förskolans arbete och vi samarbetar med vårdnadshavarna på olika sätt. Varje läsår erbjuder förskolan föräldramöte, utvecklingssamtal och flertal drop-in.

På förskolan arbetar vi med lärplattformen där vi dokumenterar barnens utveckling och lärande samt förskolans verksamhet. Unikum fungerar också som en lärportal för samarbetet mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger kring förskolans mål, planer, dokumentation och lärande.

Varje år skickas en föräldraenkät ut till vårdnadshavarna som då har möjlighet att ge sina synpunkter och påverka verksamheten.

Orrens förskola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 41 01
Telefonnummer
Nordpolen: 0410-73 35 98
Telefonnummer
Sydpolen: 0410-73 35 99

Adress

Backavägen 17
231 70 Anderslöv

Bildningsförvaltningen