Klöverns förskola

Klöverns förskola ligger i östra Trelleborg. I närmiljön finns tillgång till natursköna grönområden, promenadstigar, havet samt lekplatser.

Klöverns förskola ligger i östra Trelleborg. I närmiljön finns tillgång till natursköna grönområden, promenadstigar, havet samt lekplatser

Fotograf: Niclas Ingvarsson

På förskolan finns tre avdelningar: Trollet, Draken och Sländan med cirka 45 barn.

Vårt arbetssätt

Vår verksamhet symboliseras av trygghet, glädje, nyfikenhet och gemenskap. Vi vill ge varje barn en stark tro till sin egen förmåga så att de kan leka, lära och utvecklas i sin egen takt. Vårt arbete styrs utifrån förskolans läroplan och genom att arbeta med teman och olika projekt väver vi in läroplanens mål i verksamheten.

Verksamheten anpassas efter varje enskilt barns behov och förmågor för utveckling och lärande. Vi utformar verksamheten och vårt arbete utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt där barnens trygghet, utvecklingsbehov, nyfikenhet och lekglädje står i fokus.

Genom ett språkutvecklande arbetssätt stödjer vi barnen i deras språkliga utveckling. Vi lägger stor vikt vid leken som är en betydande del av barnets utveckling och lärande.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att följa upp, dokumentera och analysera barnens utveckling och lärande.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi på förskolan värnar om ett nära och bra samarbete, för att göra ert/era barns vistelsetid hos oss trygg, rolig och lärorik. Via lärplattformen SchoolSoft och daglig kontakt får du som vårdnadshavare information om ditt barns trivsel, utveckling och lärande.

Denna förskola tillhör rektorsområde Tätort Öster.

Klöverns förskola

Telefonnummer
Rektor Annica Liersch: 0410-73 36 49
Telefonnummer
Biträdande rektor Ingela Nilsson: 0410-73 43 49
Telefonnummer
Trollet: 0410-73 37 68
Telefonnummer
Sländan: 0410-73 37 63
Telefonnummer
Draken: 0410-73 43 78

Adress

Syster Jennys väg 8
231 34 Trelleborg

Bildningsförvaltningen