Placering på förskola

Här hittar du information om ditt barns placering på förskolan. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst.

 • Under introduktionen får ditt barn i sin egen takt lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Introduktionen anpassas efter varje barn och kan ta olika lång tid. Du som förälder finns med under delar av introduktionen. Hör med din respektive förskola hur de brukar lägga upp introduktionstiden.

 • Ditt barn behåller förskoleplatsen och har rätt till 15 timmar per vecka på förskolan. Du har rätt att utöka den tiden tillfälligt om du till exempel behöver mer tid för att gå på arbetsintervjuer. Förskolan fördelar timmarna.

 • Självklart kan du kombinera din föräldraledighet med studier eller arbete, men du kan inte ha två typer av platser. Alltså inte 15 timmar plus eventuell arbetstid utan det är omsorgsbehov som styr.

 • Kontakta förskoleadministrationen och meddela förskolan i så god tid som möjligt.

  admin.forskola@trelleborg.se

 • Kontakta ansvarig i den kommun ni planerar att flytta till om ni önskar behålla er plats.

 • Vid vårdnadshavares sjukdom gäller skälig tid i förhållande till sjukdomen. Skälig tid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

 • Det friska barnet får lämnas skälig tid på förskolan som beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

  Om du arbetar hemifrån och inte tar ut ersättning från Försäkringskassan får du lämna det friska barnet motsvarande din arbetstid, förutsatt att syskonets sjukdom inte innebär hög smittorisk.

  Sunt förnuft gäller och hänsyn bör alltid tas till sjukdomens natur och smittorisk, exempelvis vid kräksjuka. Se informationen ”När ditt barn blir sjukt” på Region Skånes webbplats.

 • Ditt barn får vara på förskolan skälig tid som beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare utifrån vårdnadshavarens behov.

  • På grund av tunga lyft och mående: läkarbedömning och då skälig tid utifrån sjukskrivning och samråd med rektor
  • På grund av utsatt risk i arbetet, exempelvis arbete som polis, och inom LSS-boende: alltid 15 timmar per vecka
 • Även om du behåller din lön och enligt A-kassan bedöms som arbetande gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga 15 timmar per vecka.

 • Du behåller din plats, och betalar avgift även för den tid då barnet inte nyttjar platsen. Detta gäller vid frånvaro upp till tre månader. Du betalar din plats även när ditt barn är frånvarande.

 • Den som börjar senast lämnar och den som slutar tidigast hämtar.

 • Nej, endast vårdnadshavaren är skyldig att lämna och hämta. Så även om din nya partner är ledig eller arbetssökande så har du rätt att lämna och hämta efter dina arbetstider.

Bildningsförvaltningen