Avsluta placering på förskola

Här hittar du information om hur du avslutar ditt barns placering på förskolan. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst.

  • Om du inte längre vill nyttja barnets plats säger du upp den. Uppsägningstiden är en månad.

    Uppsägning av plats (självbetjäningssidor).

    Önskar du byta förskola görs ansökan om plats på annan förskola också via ”IST förskola och fritidshem”. Omplacering sker så fort plats finns ledig på önskad förskola, samt efter önskat placeringsdatum. Om du ställt ditt barn i omplaceringskön och du ångrar dig ska detta omgående meddelas administratör annars finns det risk för att du kan förlora din nuvarande placering.

  • Nej, om du har omsorgsbehov under hela sommaren så avslutas din plats med automatik när ni skrivs in på förskoleklass/fritids. Men om du saknar omsorgsbehov under sommaren så kan du säga upp din plats via kommunens självbetjäningstjänst.

    Uppsägning av plats (självbetjäningssidor)

Bildningsförvaltningen