Avgifter för förskolan

Här hittar du information om förskoleavgifter. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst.

 • Avgiften baseras på hushållets totala bruttoinkomst. Det är därför viktigt att alltid ha en aktuell inkomst registrerad. Det är även viktigt att meddela ändrade familjeförhållanden.

  Anmälan av aktuell inkomst (självbetjäningssida)

 • Du betalar förskoleavgift för årets alla tolv månader.

 • Trelleborgs kommun har en månads uppsägningstid. Tänk på att fakturan avser föregående månad.

 • Ja, om man är separerad kan man ansöka om delad faktura. Detta innebär att båda vårdnadshavarna har varsin placering och betalar utifrån sina inkomster.

  Du hittar blankett för ansökan om delad faktura på kommunens webbplats (Självbetjäningssidor).

 • Avgiften baseras på hushållets bruttoårsinkomst dividerat med 12 månader. Med bruttoårsinkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster under inkomstslaget tjänst (på skattedeklarationen) samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet (på skattedeklarationen). Förvärv av inkomst utanför Sverige räknas som inkomst och räknas om till svensk valuta.

  Exempel på inkomster är:

  • lön och andra ersättningar vid anställning
  • arvoden
  • sjukpenning
  • föräldrapenning
  • arbetslöshetsersättning
  • stipendier
  • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
  • familjehemsföräldrars arvodesersättning.
 • Syskonrabatt beviljas för barn i hushållet som är placerade i kommunal eller fristående förskoleverksamhet, kommunal pedagogisk omsorg samt kommunalt eller fristående fritidshem.

Bildningsförvaltningen