Ansöka om plats i förskolan

Här hittar du information om hur du ansöker om plats för ditt barn i kommunala förskolan. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst.

 • När du vet vilket datum du/ni är i behov av en förskoleplats kan du ansöka om förskoleplats. Det är viktigt att du ansöker senast fyra månader innan önskad placeringsdatum för att kunna få en plats till detta datum.

 • Du ansöker om plats till förskola direkt via kommunens e-tjänster.

  E-tjänst (självbetjäningssidor)

 • Ja. Ni ansöker via kommunens webbsida (Självbetjäningssidor) utan att logga in.

 • Du har rätt att önska plats på vilken kommunal förskola som helst inom Trelleborgs kommun. I din ansökan kan du rangordna sex olika alternativ på kommunala förskolor.

 • Du kan ändra både ditt önskade placeringsdatum och dina önskemål av förskolor flera gånger, men bara fram tills att du blivit erbjuden plats.

 • Det finns inga garantier för att ditt barn får plats på en av de önskade förskolorna men vi strävar efter att uppfylla dina önskemål. Finns det inte plats på önskad förskola kontaktar vi dig via telefon för att erbjuda dig en annan förskoleplats i kommunen.

 • Vi har centraliserad barnomsorg och en gemensam kö i kommunen. Kön sorteras efter förturskategorier och ansökningsdatum. Därför kan vi aldrig säga vilken plats någon har i kön till en specifik förskola.

 • Ja. Syskonförtur innebär att ditt barn prioriteras före barn som inte har syskon på förskolan vid fördelning av plats.

 • Platsgarantin innebär att Trelleborgs kommun enligt skollagen är skyldig att erbjuda plats i förskola senast fyra månader efter ansökan om inte ett senare datum önskas. Detta innebär att du kommer att få plats på ditt garantidatum någonstans i Trelleborgs kommun. Platsgarantin gäller inte för barn som redan har en förskoleplats i kommunen.

 • Placeringen ska starta inom en månad från önskat datum. Har ni fått ett ändrat behov får ni tacka nej till platsen och söka på nytt.

 • Du har två alternativ:

  1. tacka nej till erbjuden plats och ställ ditt barn i kö på nytt. Detta innebär att du inom fyra månader erbjuds en ny plats.
  2. tacka ja till erbjuden plats och ställ barnet i kö för byte till önskad förskola. Detta kan göras först när barnet är inskrivet på förskolan. När det gäller omplaceringar finns det inget garantidatum när det finns ledig plats på ledig förskola.

Bildningsförvaltningen