Trelleborgs förskolor och skolor

Barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och Campus Trelleborg.

Förskola, grundskola och särskola

Vi har 31 förskolor, varav en OB- förskola, och 16 grundskolor där särskolor och resursskolor är integrerade i verksamheten.

Gymnasie och vuxenutbildning

Vi har en gymnasieskola där också vuxenutbildning finns. Undervisningen bedrivs på Söderslättsgymnasiet som består av enheterna S:t Nicolai och Bastionen.

 • Samverkan Skola/Arbetsliv har tagit fart

  I slutet av förra veckan arrangerade bildningsförvaltningen en stor kick-off för att synliggöra skolans uppdrag och värdegrundsfrågor kopplat till kunskap samt utbyte av erfarenheter och idéer kring ökad samverkan mellan skola och arbetsliv.

 • Temadag för att belysa skolämnenas koppling till arbetslivet

  Fågelbäckskolan arrangerade under tisdagen en temadag där eleverna skulle belysa skolans och ämnenas koppling till olika yrken. Uppdraget var att göra reklam på en affisch om varför de läser ämnen som exempelvis kemi, fysik, idrott och engelska.

 • 1370 deltagare i kompetensutvecklingsinsats för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

  Torsdagen den 21 januari arrangerar bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun en kick-off för personal, samarbetspartners samt företrädare från omgivande samhälle, näringsliv, ideell och offentlig sektor.

 • Bidrag för arbete med att stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet

  Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun har blivit beviljade externa medel från Europeiska Socialfonden (ESF), för att under en treårsperiod bedriva satsningen "Raka vägen – från skola till arbete".

 • Sveriges bästa rastvärd finns i Trelleborg

  Edin Kahrimanovic med elever på Pilevallskolan i samband med utmärkelsen "Sveriges bästa rastvärd 2015".

  Edin Kahrimanovic på Pilevallskolan fick i slutet av förra veckan motta priset som Sveriges bästa rastvärd 2015. Priset delas ut av Friskis och Svettis utifrån nomineringar. En enig jury valde Edin för hans arbete med ungdomarna på Pilevallskolan och engagemang för barns rörelse i skolmiljön.

 • Astronautbesök engagerade Liljeborgsskolan

  Christer Fuglesang under föreläsningen om sina rymdresor och upplevelser.

  Tidigare under fredagen föreläste Christer Fuglesang om sina upplevelser för åttor och nior på Liljeborgsskolan. Besöket var en del av en skolturné som arrangeras av Rymdstyrelsen och syftar till att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen hos elever runt om i landet.

 • Många intryck för byggeleverna efter vistelse i Zambia

  Alexander murar grunden till en ny skolbyggnad

  Mellan den 27 oktober och 5 november besökte fyra elever och två lärare från Söderslättsgymnasiet ZASP i Kakoma, Zambia, för att renovera och rusta upp byskolor.

 • Ny musikprofil valbart på alla gymnasieprogram

  Elev på estetiska programmet inriktning musik

  Inför läsåret 2016/2017 kommer Söderslättsgymnasiet att starta en lokal musikprofil på alla program. Musikprofilen riktar sig till elever som vill utveckla sitt musikintresse och samtidigt kunna välja fritt bland utbildningar.

 • AV-Medias resursbank

  Resursbanken

  AV-Media Trelleborg har samlat ihop digitala lärresurser i form av länkar, appar och filmtips som vi på ett eller annat sätt tror kan vara användbara i er undervisning.

 • Granlunda klart till jul

  Arbetena pågår för fullt på Granlunda

  Om- och tillbyggnaden av Granlunda förskola pågår för fullt. Det gamla köket är rivet, och ett nytt ska byggas. Innan julhelgen ska den nygamla förskolan stå klar.

 • Granlunda klar i november

  Granlunda förskola

  Byggnadsarbetena på Granlunda förskola fortsätter, etapp 2 – byggnaden som ska inrymma kök – är i full gång. I november ska nya hus C vara klart.

 • Sommarstängt på AV-Media

  Vi på AV-Media håller semesterstängt den 29 juni samt vecka 28 och 31!