Trelleborgs förskolor och skolor

Barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och Campus Trelleborg.

Förskola, grundskola och särskola

Vi har 32 förskolor, varav en OB- förskola, och 18 grundskolor där särskolor och resursskolor är integrerade i verksamheten.

Gymnasie och vuxenutbildning

Vi har en gymnasieskola där också vuxenutbildning finns. Undervisningen bedrivs på Söderslättsgymnasiet som består av enheterna S:t Nicolai och Bastionen.

 • Trelleborgselever bakom deckardebut

  Klass 6 B1 på Liljeborgsskolan har skrivit en bok tillsammans ,ed Tony Manieri.

  - Inte speciellt svårt, men roligt… Det är det samlade omdömet från klass 6 B1 på Liljeborgsskolan i Trelleborg. Sedan i höstas kan eleverna kalla sig författare, tillsammans har de skapat boken s/s Volgograd, mysteriet på Trelleborgen.

 • D-huset på Pilevall snart färdigt

  Nya hus D. Den östra gaveln.

  Den omfattande till- och ombyggnaden av Pilevallsskolan har pågått i flera år. Nu har nya D-byggnaden rests och taket kommit på.

 • Fler elever får tillgång till personlig dator/läsplatta

  Digitala verktyg på Serresjöskolan

  Från och med hösten 2015 kommer elever i årskurs 7 och 8 på samtliga skolor i Trelleborgs kommun att få låna en personlig dator/läsplatta. Satsningen kommer sedan även att omfatta elever i årskurs 4 och 5 under hösten 2016. Målet är att samtliga elever i årskurs 4-9 ska ha tillgång till en personlig elevdator/läsplatta från och med hösten 2017.

 • Trelleborgslärare blir vice ordförande för Lärarförbundet

  Maria Rönn

  Maria Rönn, gymnasielärare och tidigare avdelningsordförande i Trelleborg har blivit vald till 1:e vice ordförande för Lärarförbundet.

 • Nu reflekterar det unga Trelleborg!

  Eleverna viftade glatt med reflexbanden

  Den här veckan har alla förskole- och grundskoleelever i Trelleborg fått reflexer – allt för att synas i det grå höstmörkret.

 • Pilevallskolan fyllde 50 år

  Det är klart att man vill testa brandmännens utrustning.

  Pilevallskolan firade sitt 50-årsjubileum med öppet hus under fredagen i förra veckan med allehanda aktiviteter för eleverna.

 • Klagstorp bygger om och till

  -	Välkommen till Klagstorps skola! Rektor Irene Nilsson öppnar dörren till den nya entrén

  Hammarslagen ekar, grävmaskinen tuggar sig ner genom jordlagren och golvläggarna fogar den ena klinkerplattan till den andra. Klagstorps nya skola håller på att ta form.

 • Datorstyrd övningsdocka kompletterar vårdelevernas undervisning

  Lärare får utbildning i datorstyrd övningsdocka

  Vård- och omsorgscollege på Söderslättsgymnasiet har nyligen investerat i en datorstyrd övningsdocka att använda i undervisningen. Med denna kan lärarna via en trådlös miniskärm programmera in diverse händelser och åkommor som kan uppstå vid behandling av en patient.

 • Fler förstelärare i Trelleborgs skolor

  35 nya förstelärare och 1 lektor meriterade

  Applåderna var många när 35 nya förstelärare och 1 lektor i fredags meriterades av Arete. Till ceremonin var Per Reinolf från Aretemeritering inbjuden för att överlämna meriteringsbevisen.

 • Nyheter från AV-Media hösten 2014

  Barbiebilen

  Höstens nyhetsbrev från AV-Media är nu sammanställda! Vi presenterar som vanligt en mängd nya filmer tillgängliga för pedagoger inom Trelleborgs kommun, en ny medarbetare samt vårt utbildnings- och workshoputbud. Väl mött!

 • Trelleborgs kommun vill driva yrkeshögskoleutbildning inom hållbar utveckling

  Trelleborgs kommun kommer under hösten ansöka om att bli aktör för yrkeshögskoleutbildning inom hållbar utveckling. Det är en tvåårig yrkeskvalificerad utbildning som drift- eller processtekniker med profilering inom biogas, vattenrening och vindkraft.

 • Ny medarbetare på AV-Media

  Jag heter Ir Valgeirsdottir och jag är ny på AV-Media.