Trelleborgs förskolor och skolor

Barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och Campus Trelleborg.

Förskola, grundskola och särskola

Vi har 31 förskolor, varav en OB- förskola, och 16 grundskolor där särskolor och resursskolor är integrerade i verksamheten.

Gymnasie och vuxenutbildning

Vi har en gymnasieskola där också vuxenutbildning finns. Undervisningen bedrivs på Söderslättsgymnasiet som består av enheterna S:t Nicolai och Bastionen.

 • Åttor på gymnasiemässa

  Minglande åttor

  Under torsdagen arrangerade Söderslättsgymnasiet en gymnasiemässa i Parken för att engagera kommunens åttor i deras kommande gymnasieval.

 • Schackfyran engagerar elever på Pilevallskolan

  Pilevallskolan tränar inför riksfinalen i Schackfyran

  Pilevallskolans två fjärdeklassare kvalificerade sig tidigare i våras till riksfinalen i Schackfyran. Nästa vecka tävlar de mot 3000 elever om förstapriset.

 • Pilevallsskolan mot sin fullbordan

  Pilevallskolan hus D - Hemkunskap

  Nu slutbesiktigas hus D på Pilevallsskolan. Den första juni tar verksamheten över från byggarna och börjar flytta in.

 • Så springer studenterna ut 12 juni

  Från studentutsläppet 2014

  Fredagen den 12 juni är det dags för årets treor på Söderslättsgymnasiet att ta studenten. Utsläppet startar klockan 17.00 och följs av traditionsenligt studenttåg som startar från Stortorget klockan 18.30.

 • Abdul Chohan möter Trelleborgs skolledare och lärare i föreläsning om skolutveckling

  Abdul Chohan är idag en av de mest eftertraktade föreläsarna på temat skolutveckling. Torsdag 21 maj besöker Abdul Chohan Trelleborg. Ett hundratal av Trelleborgs skolledare och pedagoger får lyssna till Abdul Chohans unika föreläsning om skolutveckling och om Essa Academys framgångssaga.

 • Niorna bjuder upp i Trycket

  Under tisdagen arrangeras Trycket, en danskväll för alla nior i Trelleborgs kommun. Kvällen bjuder bland annat på danstävling där niorna tävlar i par till valfri dans.

 • Trelleborgs kommun vinner mål angående särskoleplacering

  Ystads tingsrätt har i dom den 29 april ogillat en före detta elevs skadeståndstalan mot Trelleborgs kommun. Eleven ansåg sig vara felaktigt särskoleplacerad. Tingsrätten anser att det inte är visat att Trelleborgs kommun gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande oaktsamhet eller försumlighet då kommunen fattade beslut om att ta emot eleven i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

 • Byggelever hjälper biståndsprojekt i Zambia

  De fyra elever som är uttagna i biståndsprojektet

  Med hjälp av sponsorer från det lokala näringslivet och Söderslättsgymnasiet kommer fyra elever och två lärare från bygg- och anläggningsprogrammet att åka till Zambia hösten 2015.

 • Dialogmöte om organisation för Alstad skola

  Trelleborgs kommun har lagt fram ett tjänstemannaförslag om att eleverna i Alstad skola åk 4-6 flyttar till Väståkra åk F-9 från och med läsåret 2015/2016. Innan beslut tas i bildningsnämnden ska vårdnadshavare, tjänstemän och politiker beredas möjlighet att föra en saklig dialog kring förslaget.

 • Att lära byggelever jobba rätt

  Bygg- och anläggningsprogrammet arrangerar tillsammans med Arbets- och miljömedicin en utbildningsdag den 6 maj på temat Lär dina elever att jobba rätt.

 • Bastionens dag

  Tisdag 5 maj mellan klockan 17-19 bjuder Söderslättsgymnasiet, enhet bastionen, in till informationskväll med mingel, musik och aktiviteter.

 • Gymnasieelever besökte Litauen

  Gåvor från Trelleborg lämnades över

  Fyra elever från Söderslättsgymnasiet reste till Litauen som gymnasiearbete. Så här berättar de själva om upplevelsen.