Trelleborgs förskolor och skolor

Barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och Campus Trelleborg.

Förskola, grundskola och särskola

Vi har 32 förskolor, varav en OB- förskola, och 16 grundskolor där särskolor och resursskolor är integrerade i verksamheten.

Förskola

Trelleborgs förskolor ska ligga i framkant i jämförelse med andra skånska kommuner när det gäller förskolans förtydligade kunskapsuppdrag, där alla barn är trygga och väl förberedda för grundskolan.

Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem

Skolan i Trelleborg ska vara en trygg och säker miljö där elever och vuxna möts med öppenhet och respekt. Alla elever ska oberoende av kön bli behöriga för gymnasiestudier som grund för ett framgångsrikt vuxenliv.

Grund- och gymnasiesärskola

I särskolan ska varje elev ges möjlighet att hitta sin väg till ett självständigt liv.

Gymnasie och vuxenutbildning

Undervisningen bedrivs på Söderslättsgymnasiet som består av enheterna S:t Nicolai och Bastionen.

Gymnasieutbildning

Gymnasieskolan ska vara en konkurrenskraftig skola med spetskompetens som erbjuder utbildning med hög kvalitet och höga resultat. Den ska vara utformad enligt elevens förutsättningar och önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet.

Vuxenutbildning/SFI

SFI och vuxenutbildningen ska erbjuda en effektiv utbildning med hög kvalitet, som ger den studerande möjlighet till fortsatt utbildning och/eller självförsörjning.

Bildningsnämndens mål 2012-2014

Bildningsnämnden antog den 11 maj ett måldokument som gäller för nämndens alla verksamhetsområde.

Måldokument för bildningsnämnden 2012-2014 (PDF-dokument, 86 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?