Sommarlovsaktiviteter

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar sommarlovsaktiviteter till kommunens grundskoleelever tillsammans med lokala ungdomsföreningar. Träffa nya kompisar, prova på både kultur och idrott och återkom sedan till föreningsverksamheten till hösten!

Sommarlovskul med orientering i Östervångsparken.
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Sommarlovskul med orientering i Östervångsparken.

Sommarlovsstöd till gratis sommaraktiviteter

Regeringen fördelar 688 891 kronor till Trelleborgs kommun 2017 för gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år. Totalt utbetalas cirka 200 miljoner kronor till landets kommuner. Kultur- och fritidsförvaltningen har beviljats bidraget 17 februari och fritidsnämnden beslutade 28 februari att ge förvaltningen i uppdrag att arrangera gratis sommaraktiviteter för barn 6-15 år i Trelleborgs kommun.

Ansökan sommarlovsstöd

Föreningar och organisationer kan söka bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter från och med mars månad. Registrera din ansökan här. Efter ansökan meddelas respektive förening / organisation om bidrag beviljas eller ej. Ansökningar behandlas löpande.

Beviljade ansökningar

Här kan du se vilka aktiviteter som hittills har blivit beviljade sommarlovsstöd. Listan uppdateras efterhand.

  • Utomhusträning i Smygehamn, Myrvälders Wellness
  • Teaterskola, Lilla Beddinge Teater, Tusen Myror
  • Dansläger, Lilla Beddinge Teater, Tusen Myror
  • Sommarmusikskola, Trelleborgs Musikkår

Prioritera gärna möjlighet för Drop in i era aktiviteter. I all marknadsföring ska Trelleborgs kommun och Sommarlovsstöd finnas med.

Sommarlovsprogram med gratis sommarlovsaktiviteter

Sommarlovsprogram 2017 publiceras här på vår hemsida och skickas till alla skolelever i Trelleborgs kommun så snart det är klart, preliminärt i mitten av maj.

Trelleborg Tillsammans

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar sommarlovsaktiviteter till kommunens grundskoleelever tillsammans med lokala ungdomsföreningar. Det är vår förhoppning att vi kan erbjuda skollediga barn och ungdomar ett smörgåsbord av olika aktiviteter under hela sommarlovet. Stort tack till alla som ställer upp med ledare och engagemang!

Redovisning av sommarlovsstöd

Sommaraktiviteterna ska:
• vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
• ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
• stimulera barn och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
• genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2017.

Redovisning av beviljat bidrag ska göras här senast 31 augusti.

Badhuset

Badhuset arrangeras varje år sommarsimskola för dig som inte kan simma. Badhuset är fullt av aktiviteter för föreningar, skola, barn och vuxna! Du kan även boka Badhuset för barnkalas och fester. Badhuset har stängt fyra veckor på sommaren för service och underhåll.

Fritidsgårdarna

Som vanligt har också fritidsgårdarna massvis med roliga aktiviteter på sommarlovet, både till gamla och nya gårdsbesökare. Kom och se hur vi har det – här finns alltid plats till fler!

Sommarkollo med övernattning

Sommarkollo med övernattning finns för tillfället inte i Trelleborgs kommun.

Anmälan till sommarlovsaktiviteter

Förfrågningar och anmälningar görs till respektive ansvarig förening och arrangör. Med reservation för eventuella ändringar eller tryckfel.

Sommarlovsprogram 2016

Sommar 2016 fanns 17 olika aktiviteter i sommarlovsprogrammet: Tre bussutflykter, dans, fotbollscamp, gycklarskola, matlagning, musikalläger, sommarateljé, sommardagläger, sommarmusikskola, sommarsimskola, teaterskola, träna som en viking, utomhusträning, vattenverkstad och Öppet Hus – föreningskul. På Sportoteket kunde du dessutom lämna och låna bättre begagnad sportutrustning! Vattenverkstad och Öppet Hus var öppet för alla utan föranmälan.

Tack vare statligt sommarlovsstöd kunde 1500 trelleborgsbarn prova gratis kultur- och fritidsaktiviteter på sommarlovet 2016! Av dessa var 779 flickor och 722 pojkar.

Medverkande arrangörer 2016 var Trelleborgs kommun med museer, ungdomsgårdar och friluftsbad samt Studieförbundet Vuxenskolan, Aktiv Ungdom, Palmens Fotbollscamp, Trelleborgs Musikkår, Tusen Myror, Myrvälders Wellness och Vattenverkstaden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?