Kulturnämndens femtiolista

Enligt kulturnämndens kulturpolitiska strategi finns en punktlista med femtio åtgärder kopplade till strategin. Följ vår lista under året för att se en del av vad kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med!

Skyttsgården i Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skyttsgården i Trelleborg

Listan är ett tydligt punktprogram som tar avstamp i Trelleborgs kommuns Kulturpolitiska strategi 2017 – 2020, allt för att utveckla kommunens kulturliv och attraktionskraft mot såväl kommuninvånare som hitresta turister. Listan har rubriker som följer de nio strategiska inriktningar som den kulturpolitiska strategin har pekat ut.

Kulturnämndens femtiolista (PDF-dokument, 48 kB)

Prioriteringar

  • Biblioteksverksamheten
  • Museala verksamheten
  • Kulturskolan
  • Allmänkulturen
  • Den ideella sektorn
  • Andra aktörer
  • Lokaler och mötesplatser
  • Kulturens roll i samhällsbyggnaden
  • Turism

Aktiviteter som ännu inte är påbörjade markeras med rött. Pågående aktiviteter är gulmarkerade och allt som är klart markeras med grönt.

Aktuell femtiolista gäller 2017 - 2020. En av punkterna på listan blir att utveckla och arbeta fram en ny femtiolista för 2021-2024.

Femtiolistan togs fram vid workshop med kulturnämnden 7 december 2016 och uppdateras efter varje kommande kulturnämndssammanträde.

Visste du att

Trelleborgs kommun satsar 60 miljoner årligen på föreningar, studieförbund och andra ideella aktörer. Det är vi stolta över!

Samarbete och samverkan är en nyckel till framgång!

Utan våra breda kontaktnät och samarbete med den ideella sektorn, näringsliv och andra aktörer skulle vi inte nå framgångar. Vi samarbetar och samverkar också dagligen med kommunens alla förvaltningar och bolag vilket är en förutsättning för att lyckas.

Januari

När 2017 inleds är följande aktiviteter påbörjade:

Biblioteksverksamheten

Genomföra Läsjakten i samverkan med ideella sektorn.

Museala verksamheten

Två utställningar på museet med anledning av jubileumsåret.
Digitalt museum, minst 500 nya poster ut.
Primus, minst 500 nya poster ut.
Färdigställning av utställningar på ovanvåningen på Kulturmagasinet.
Genomföra ett vinterarrangemang på Trelleborgen.

Kulturskolan

Ha ett stort utbud av planerade konserter och föreställningar i egen regi. Klart!

Allmänkulturen

Förbättra marknadsföring av kulturnämndens verksamheter och samarbeten.
Årligen uppdatera kulturgarantiprogrammet i samverkan med bildningsförvaltningen.
Förbättra hantering av bidrag till sociala och pensionärsföreningar genom samverkan med Socialförvaltningen.
Förbättra hantering av integrationsbidrag tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen.
Bredda evenemangsprojektering i samverkan med Kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunala bolag.
Tillhandahålla sommarjobb i kultursektorn för skolungdomar.
Aktivt verka för att fler professionella kulturevenemang kommer till Trelleborg.
Genomföra Sommar i Stadsparken i samverkan med ideella sektorn och andra aktörer.

Den ideella sektorn

New Pattern, konstprojekt för nyanlända, i samverkan med Rädda Barnen.
Samverka med den ideella sektorn i integrationsarbetet.

Lokaler och mötesplatser

Verka för att Skyttsgården kan bli ett Föreningarnas Hus.
Få gröntak och orkesterbrygga på museibyggnaden.
Få Axel Ebbes Konsthall märkt som Byggnadsminne.

Kulturens roll i samhällsbyggnaden

Bevaka kulturaspekterna i projektet Kuststad 2025.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?