Kvällsöppet på fritids- och idrottskansliet

Från och med november 2015 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att ha öppet kansli en kväll i månaden.

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli på Söderslättshallen.
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kultur- och fritidsförvaltningens kansli på Söderslättshallen.

Här kan du träffa fritidsenhetens och idrottsenhetens personal för att diskutera allt från anläggningsfrågor och halltider till föreningsbidrag. Detta kan leda till positiva effekter då föreningar som inte annars möts kan träffas. Fritidsenheten kommer också att arbeta mer aktivt för att söka externa medel till och tillsammans med föreningar.

Öppettider

Ett första tillfälle med kvällsöppet är bokat 26 november klockan 17.00 - 19.30. Därefter har kansliet kvällsöppet klockan 17.00-19.30 torsdag 11 februari, 17 mars, 21 april och 26 maj.

Fritidsenhet

Fritidsenhet och utvecklingssamordnare svarar bland annat på frågor gällande hyresavtal, föreningsbidrag, bokning av idrottshallar och fotbollsplaner.

Idrottsenhet

Idrottsenheten ansvarar bland annat för utomhusarenor, fordon, maskiner, inomhusarenor, Östervångsstadion och arrangemang.

Fritidsnämndens beslut

Fritidsnämnden beslutade 13 oktober 2015, §81 Verksamhetsplan, om prioriteringar för 2016. För att möta besparingskrav och utmaningar beslutades att fritidsenheten och idrottsenheten kommer att införa "öppet kansli" en kväll i månaden.

Hjärtligt välkomna!

Enhetschef, Fritidsenhet
Enhetschef, Idrottsenhet
Utvecklingssamordnare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?