One Touch - Trelleborgs kommun och TFF i gemensam sak för unga

One Touch är projektet som under 2017 ska se till att ungdomar mellan 15 och 25 år etableras i samhället med hjälp av Trelleborgs förenings- och näringsliv. Projektet är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och TFF- en kraft i samhället.

Fotbollsträning med Kristian Haynes, TFF
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Fotbollsträning med Kristian Haynes, TFF

Enligt en enkät som gjordes bland Trelleborgs ungdomar under 2015 framkom det att ungdomar i kommunen inte är lika aktiva i föreningslivet jämförbart med ungdomar i resten av landet. För många ungdomar kan en kontakt med föreningslivet inte bara leda till gemenskap och sammanhållning utan kan också bli ett första steg ut i arbetslivet tack vara det breda kontaktnät som finns i alla föreningar.

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har sedan fem år tillbaka det yttersta ansvaret för arbetsmarknadsfrågor i kommunen. I uppdraget ingår att jobba för att de ungdomar som inte har gått klart gymnasiet och de ensamkommande ungdomar som anvisats till kommunen etableras i samhället genom arbete eller studier.

TFF – en kraft i samhället är en satsning av elitföreningen Trelleborgs FF. Det är spjutspetsen på det samhällsengagemang som finns inom föreningen. TFF, som i Trelleborg förknippas med stolthet och framgång, har under flera år arbetat för att fler trelleborgare etableras i samhället. TFF som är en neutral spelare i projektet kommer att fungera som en brygga.

Öppen Hall tre fredagar i månaden

Jessica Österman och Fredrik "Fritz" Persson som båda är föreningsaktiva och välkända i Trelleborgs föreningsliv är anställda för att arbeta i One Touch. Under våren kommer de att fokusera på att fler unga i kommunen ska söka och få sommarjobb. Jessica och Fredrik kommer även att anordna Öppen Hall tre fredagar i månaden med start den 10 mars.

Öppen hall anordnas tre fredagar i månaden i olika idrottshallar runt om i kommunen och drivs med olika föreningar som värd. Du som är mellan 15 och 25 är välkommen att prova på de olika aktiviteterna. Alla Öppen hall-tillfällen är gratis.

Fredagen den 10 mars är det dags för det första tillfället. TFF är då värd för Öppen hall på Söderslättsgymnasiets idrottshallar klockan 20-24. Fredagen därpå, den 17 mars, ordnar Trelleborg gymnastics dance Öppen hall i TGD-hallen, Söderslättsgymnasiets gamla gympasal.

Fredag 24 mars klockan 20-24 har Trelleborgs Budokai Öppen hall på Föreningarnas Hus. Fredag 7 april är Trelleborg Basket Pirates värd för Öppen hall på Liljeborgskolans idrottshall.

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor finansierar projektet.

Kontakt

Jessica Österman
Jessica.osterman@trelleborg.se
073-351 13 14

Fredrik "Fritz" Persson
Fredrik.persson@trelleborg.se
073-3511035

Kristian Haynes
Samhällskoordinator
TFF – en kraft i samhället
0703-20 22 44

Hjälpte informationen på den här sidan dig?