Rekryteringsbidrag

Från och med 1 januari 2014 kan bidragsberättigade föreningar söka rekryteringsbidrag för verksamhet vid skol- och lovidrottsaktiviteter. Maxbeloppet är 6 000 kronor per förening under ett kalenderår.

Bågskytte på sportlovet
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bågskytte på sportlovet

Rekryteringsbidrag 2016 är slut efter sportlovet

Fritidsnämndens budget för rekryteringsbidrag 2016 är 25 000 kronor att fördelas till föreningars rekryteringsverksamhet vid skol- och lovidrottsaktiviteter. Efter utbetalning av rekryteringsbidrag för sportlovsaktiviteter kommer årets rekryteringsbidrag att vara slut. Inga ytterligare ansökningar kommer att beviljas.

Budget 25 000 kronor 2016

Fritidsnämnden beslutade den 8 december 2015, §94 Fördelning av föreningsbidrag från och med 2016, att återinföra rekryteringsbidrag med totalt 25 000 kronor för 2016. Rekryteringsbidrag 25 000 kronor ska fördelas till bidrag till föreningars rekryteringsverksamhet vid skol- och lovidrottsaktiviteter. Föreningars verksamhet på skolidrottslektioner och lovidrottsarrangemang sker idag helt ideellt eftersom föreningar inte har möjlighet att söka verksamhetsbidrag för icke medlemmar.

Om årets rekryteringspott tar slut kan rekryteringsbidrag ej beviljas och i det fall rekryteringspotten ej nyttjas fullt ut skall återstående belopp utbetalas som verksamhetsbidrag enligt gällande regler.

Bidragsregler

Maxbeloppet är totalt 6 000 kronor per förening under ett kalenderår.

På skoltid

Rekryteringsbidrag kan sökas för prova-på-idrottsverksamhet på skoltid i samband med idrottslektioner. Bidrag ges med 300 kronor per klass och tillfälle.

Följande uppgifter måste finnas med i föreningens ansökan: Namn på den skola man besökt. Föreningens kontaktperson (namn, telefonnummer, e-postadress). Kontaktperson (namn, telefonnummer e-postadress) på aktuell skola. Klassbeteckning och antalet elever. Datum för besöken. Namn på den/de som genomfört rekryteringsaktiviteten.

På lovdagar

Rekryteringsbidrag kan även sökas för motsvarande aktiviteter på lovdagar och Kul i 5. Bidrag ges då med ett grundbelopp på 1 000 kronor per arrangemang och med ett rörligt bidrag per medverkande aktiv deltagare 4-20 år. Bidraget per deltagare ska motsvara den variabel för innevarande år som gäller för verksamhetsbidragets belopp per aktivitet. Följande uppgifter måste finnas med i föreningens ansökan: Kort beskrivning av genomförd aktivitet. Föreningens kontaktperson (namn, telefonnummer, e-postadress). Antalet aktiva deltagare 4-20 år. Namn och födelseår på samtliga deltagare. Datum för genomfört arrangemang. Namn på den/de som genomfört rekryteringsaktiviteten.

Vem kan söka?

Endast bidragsberättigade idrottsföreningar kan ansöka om rekryteringsbidrag och ansökan sker löpande efter genomförda aktiviteter. Deltagare måste inte ha erlagt medlemsavgift i föreningen för att rekryteringsbidrag skall erhållas. Rekryteringsbidrag kan inte kombineras med verksamhetsbidrag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?