Byggbelamring

Upplag, bodar, ställningar, skyltmaster, containrar och liknande ska i första hand placeras på tomtmark. Om detta är omöjligt kan det bli aktuellt att använda gatumark.

Arbetsbod Olivia Nordgrens gata
Foto: Greger Persson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Arbetsbod Olivia Nordgrens gata

Ansökan om detta ställs till gatuavdelningen samt efter godkännande till polismyndigheten.

Polisen tar ut en ansökningsavgift och gatuavdelningen avgift enligt gällande taxa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?