Välfärdsteknologi

Intresset för att förbättra vård och omsorg med hjälp av teknik har ökat stort. Socialförvaltningen har de senaste åren drivit ett projekt med syfte att ta fram tekniska lösningar inom äldreomsorgen och ingår nu i ett nationellt förändringsledningsprogram för att bidra till smartare välfärd.

"LEDA för smartare välfärd" heter programmet som leds av SKL. Trelleborg är en av tio utvalda kommuner inom spåret för hälsa och omsorg (i programmet ryms även ett spår för skola och lärande).

Socialförvaltningen har de senaste åren i projektform testat olika tekniska lösningar inom äldreomsorgen, till exempel digitala lås i hemmet, mobila trygghetslarm och nattillsyn via kamera. Från och med den 1 januari 2017 har förvaltningen en specifik enhet som arbetar med just teknik och utveckling.

Välfärdsteknologi kan bidra till ökad trygghet, säker­het, aktivitet och delaktighet i samhället. Välfärdsteknologi kan stärka äldre personer och personer med funktionsnedsättning till ett mer självstän­digt liv.

Välfärdsteknologi kan också vara stöd för anhöriga och bidra till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet för både kunder och per­sonal inom vård och omsorg. Det kan även stödja kvarbo­ende, förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov samt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Läs mer

Trelleborg ska bidra till smartare välfärd
SKL:s sida om programmet LEDA för smartare välfärd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?