BIFF - Barn i föräldrars fokus

Socialförvaltningen erbjuder en möjlighet för föräldrar att delta i BIFF, Barn i föräldrars fokus.

BIFF (barn i föräldrars fokus) är en kort föräldrautbildning för föräldrar som ska eller som har separerat och som inte kommer överens gällande barnen.

Utbildningen vänder sig till föräldrar som vill veta vad som händer med barn som är med om eller som har befunnit sig i föräldrakonflikter. Tillsammans med andra föräldrar diskuterar vi och tar del av hur barn påverkas och reagerar vid föräldrars separation.

BIFF innehåller tre träffar med fokus på barnets behov. Vi träffas under två timmar vid tre tillfällen på vardagskvällar. Utbildningen är frivillig och gratis. Ingenting dokumenteras och föräldrar till ett barn deltar inte i samma grupp. Det finns inget krav på att båda föräldrarna ska delta.

Utbildningen innehåller följande teman:

 • Barns behov
  Tonvikt på anknytning och vikten av en trygg relation för barnets gynnsamma utveckling.
 • Risk- och skyddsfaktorer i barnets utveckling
  Vad är stöd för barnets utveckling och vad kan ge svårigheter?
 • Föräldraskap
  Om förälderns betydelse och hur man som förälder kan utveckla ett stödjande föräldraskap.

Målet med utbildningen är att föräldern får möjlighet att:

 • Öka medvetenhet om vad som gynnar barnets utveckling
 • Att trygga relationen mellan barnet och föräldern genom att hålla barnets behov i fokus.
 • Ökad tilltro till sin egen föräldraförmåga och dess betydelse.

Anmälan våren 2017

Under våren 2017 hålls två separata utbildningstillfällen med träffar varannan vecka. I varje grupp finns det plats för maximalt sex deltagare.

Plats: Kurserna hålls alltid klockan 17.30-19.30 i Lotsens lokaler, Östra Vallgatan 4.

Välj vilken grupp som passar dig bäst:

 • Grupp 1 (jämna veckor)
  Sista anmälningsdag 17 februari

  Träff 1: måndag 20 mars
  Träff 2: måndag 3 april
  Träff 3: tisdag 18 april
 • Grupp 2 (ojämna veckor)
  Sista anmälningsdag 31 mars

  Träff 1: måndag 24 april
  Träff 2: måndag 8 maj
  Träff 3: måndag 22 maj
 • E-posta din intresseanmälan till .

Skriv in följande uppgifter:

 • Ditt namn
 • Ditt telefonnummer
 • Vilken grupp som du vill delta i

När anmälan är gjord kontaktar gruppledarna varje deltagare per telefon inom 14 dagar för kompletterande frågor.

Ni är välkomna att kontakta kursledarna:

Madeleine Persson, 0708-81 74 00

Pia Caräng, 0410-73 37 85

Hjälpte informationen på den här sidan dig?