Överförmyndaren

Överförmyndarnämnden i Trelleborg är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser.

Överförmyndarnämnden i Trelleborgs kommun hanterar samtliga överförmyndarärenden inom Trelleborgs, Skurups och Svedalas kommuner.

Aktuellt

En nyutvecklad e-tjänst för inlämning av års- och slutredovisning har nu lanserats på vår självbetjäningssida. Via "mina Ärenden" får du som god man, förvaltare eller förmyndare en samlad överblick över dina inlämnade redovisningar. Redovisningar som skickas in via e-tjänsten prioriteras och vi rekommenderar att alla i första hand använder sig av e-tjänsten.
Frågor angående e-tjänsten mailas till

Hjälpte informationen på den här sidan dig?