Överförmyndaren

Överförmyndarnämnden i Trelleborg är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser.

Överförmyndarnämnden i Trelleborgs kommun hanterar samtliga överförmyndarärenden inom Trelleborgs, Skurups och Svedalas kommuner.

Aktuellt

Granskning av 2016 års årsräkningar och redogörelser pågår
Per vecka 17 är 80 % granskade.
Uppdatering sker löpande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?