Anhörigstöd

Som anhörig kan du öka dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig. Du får råd och tips som kan underlätta och hantera vardagen. Samtidigt får du utbyta erfarenheten med andra i samma situation.

Anhörigstödcenter kan erbjuda dig följande stöd

Enskilt samtal

Om du vill ha enskilt samtal bokar vi in en tid som passar oss båda.

Besök i bostaden

Vi gör besök i bostaden om du har svårigheter att ta dig till lokalen.

Informationsträffar

Ett varierat inslag av föreläsare bjuds in för att berätta om olika ämnen.

Utbildning för dig som är anhörig

Är du anhörig eller barn till person som drabbats av demenssjukdom?
Om du vill lära dig mer så kan vi erbjuda anhörigutbildning om demenssjukdomar.

Förmedling av kontakter

Anhörigstödcenter kan hjälpa dig att få kontakt med olika frivilligorganisationer, handikapp- och pensionärsföreningar, samfund och intresseorganisationer.

För att få andra möjliga stödinsatser kan kontakt tas med kommunens biståndshandläggare inom:

  • Socialtjänstlagen (SOL)
  • Lagen om särskilt stöd och service för funktionshindrade (LSS)
  • Socialpsykiatrin

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?