Omsorg & Hjälp

I olika omfattning och i olika skeden av livet behöver vi människor stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt.

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp från kommunen. Det gäller också dig som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd, har problem med missbruk eller vill anmäla att någon far illa. På dessa sidor får också råd och tips för livets olika skeenden, som till exempel vigsel, familjeliv, äldreboende och begravning.

 • Skydda dig mot inbrott

  Nu är den mörka årstiden här och det är dags att se över hus och hem. Dock finns det mer att tänka på än att kratta löv och frostskydda planteringar. När mörkret lägger sig allt tidigare och bryggor och fritidshusområden ligger öde, brukar även tjuven slå till.

 • Sant eller falskt?

  Veckans avsnitt om hur du skyddar dig handlar om bluffmail. Se den sjunde filmen från Stöldskyddsföreningen.

 • Skydda dig mot väskstölder

  Denna vecka är ämnet väskstölder, något som blir ännu mer aktuellt under sommarmånaderna.

 • Tänk som en tjuv

  Veckans avsnitt från Stöldskyddsföreningen handlar om häleri. Ta del av filmen för att skydda dig!

 • Stöldförebyggande åtgärder för båtägaren

  Båtstölder är den fjärde filmen i den serie som SSF Stöldskyddsföreningen släpper om hur man skyddar sig mot vardagsbrotten.

 • Skydda dig mot bedrägeri!

  Avsnitt 3 i serien från SSF Stöldskyddsföreningen tar upp om hur man minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri.

 • Skydda dig mot cykelstölder

  Denna veckas avsnitt från SSF, stöldskyddsföreningen, handlar om cykelstölder. Varje år anmäls mer än 66 000 stulna cyklar i Sverige, och under perioden maj till september är stölderna som allra flest.

 • Förebygg bostadsinbrott

  SSF Stöldskyddsföreningen lanserar tio filmer om vardagsbrott. Dessa filmer belyser olika vardagsbrott där allvarliga ämnen tas upp för att varje enskild individ ska börja tänka förebyggande när det exempelvis gäller att skydda sitt hem, sitt fordon och sin identitet.