Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven !#&, 123, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Å, Ö

Alla resultat

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Albäcken

Albäcken är en av Trelleborgs kommun och Söderslätts typiska jordbruksåar. Uträtad med branta kanter och hårt belastad av näringsämnen. Delar av vattendraget har restaurerats och undersökningar för att mäta effekterna av åtgärderna har genomförts under 2013.

Albäcksskogen

Albäck är ett rekreationsområde eller en stadsnära skog vars första del anlades under 1920-talet som nödhjälpsarbete. Underlaget är en siltig sand och torvjord som uppstått vid inlandsisen avsmältning.

Algatan

Man kan kanske förledas att tro att Trelleborgs paradgata, Algatan eller med gammal stavning Ahlgatan, har något att göra med tidigare ordförande i kommunstyrelsen, Egil Ahl.

Alkohol

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats.

Alkohol och droger

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med alkohol och droger. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Alkohol och hälsa

Vill du ha mer koll på din alkoholkonsumtion? Eller chatta med andra om alkohol? Då kan Alkoholprofilen eller Alkoholhjälpen vara till hjälp.

Alkohol- och drogförebyggande arbete

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet utgör en viktig del av kommunens folkhälsoarbete. Framför allt är barn, ungdomar och föräldrar viktiga målgrupper för såväl förebyggande som hälsofrämjande insatser.

Allbäckafrun och Hallamöllaren

Att inte hålla sina löften kan få vådliga konsekvenser, inte minst om den man lovat besitter övernaturliga krafter. Det fick Anders Möller, möllare på Hallamöllan, bittert erfara...

Allemansrätten

Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Den ger oss frihet att vistas ute i naturen men kräver också ansvar och gott omdöme av oss så att vi inte skadar djurliv och naturen samt att vi visar hänsyn mot markägare och andra människor ute i naturen.

Allergi

Allergierna uppkommer i ett samspel mellan arv och miljö. De sista decennierna har allergierna fördubblats. Allergi och annan överkänslighet är nu vår mest omfattande folksjukdom hos barn och ungdomar. Mer än vart tredje skolbarn är drabbat av någon form av allergisk sjukdom.

Visa innehåll på bokstaven , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 ,