Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

p

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Personliga elevdatorer/IT-support

Användningen av den personliga elevdatorn/läsplattan i skolan syftar till en ökad måluppfyllelse genom att bidra till nya arbetssätt i elevens lärande samt tillgodose dagens krav på en modern utbildning.

Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken

Trelleborg ingår sedan 2004, tillsammans med nio andra svenska kommuner, i ett partnerskapsarbete, vars syfte är att vara föregångskommuner för arbetet med att införa barnkonventionen i kommunens arbete. Idé- och erfarenhetsutbyte, metodutveckling och kollegial granskning står i fokus.

Pågående arbete

Samverkan med omgivande samhälle är inget nytt, det har pågått under många år, men ska nu intensifieras för att öka barn, elever och studerandes valkompetens och insikt om arbetslivet.

På gång

Intresserad av vad som är på gång? Här samlar vi kommande aktiviteter. Sidan uppdateras löpande.

Pedagogisk IKT- strategi

Bildningsnämnden beslutade den 23 oktober 2013 att anta en pedagogisk IKT- strategi för bildningsnämnden. Den pedagogiska IKT- strategin handlar om skolutveckling för att utveckla och modernisera lärandet och den kommer att implementeras i samtliga kommunala förskolor och skolor i Trelleborg.

Projekt läcksökning

Ett viktigt mål för Tekniska nämnden år 2013 är att minska vattenförlusten som härstammar från läckor på ledningsnätet. Föregående år, 2012 pumpades det ut ca 3 670 000 kubikmeter rent vatten i förbrukningssyfte varav vattenförlusten uppskattades till 21 procent. Målet som är satt till 2015 är att minska vattenförlusten till mindre än 12 procent.

Protokoll

Här finner du styrelseprotokoll för Trelleborgs kommuns utvecklings AB.

Praktisk information

Mycket av den information som du kan behöva finner du under God man, förvaltare och förmyndare. Under Praktisk information finns ytterligare information om praktiska tillvägagångssätt i ditt uppdrag.

Prao åk 8 och åk 9

Du som går i årskurs 8 eller 9 kan välja att göra din PRAO på bygg- och anläggningsprogrammet. Du får möjlighet att prova på hur det är att vara elev på programmet och se om det är rätt val för dig.

Parkering på Söderslättshallen

Bilparkering är endast tillåten på uppmärkta parkeringsplatser. Tre parkeringsplatser är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , Nästa