Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

k

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Kontakta Klagstorps skola

Här hittar du adresser och telefonnummer till olika befattningar och avdelningar. Även e-postadresser anges där det finns sådana. Om du inte hittar de kontaktuppgifter du söker kan du ringa till skolan som kan lotsa dig rätt om de inte kan besvara din fråga direkt.

Klaviaturinstrument

De klaviaturinstrument du kan lära dig på Kulturskolan är piano och keyboard. Vill du spela något av detta så kräver det att du har ett instrument hemma.

Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Trelleborgs kommun.

Kulturpolitisk strategi

Kulturnämnden beslutade 9 december att anta kulturpolitiska strategi för Trelleborgs kommun 2017 - 2020 samt att överlämna strategin för antagande till kommunfullmäktige. Alla aktörer inom kultursektorn och samtliga nämnder, bolag och styrelser i Trelleborg har haft möjlighet att yttra sig.

Kartläggning av föreningsledare

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför en kartläggning av föreningsledare i föreningar som får bidrag av fritidsnämnden för sina barn- och ungdomsverksamheter.

Konsumenträtt

Har du synpunkter på den tjänst vi levererar till dig eller vill framföra klagomål till oss så finns det flera olika sätt för dig att föra fram din åsikt.

Kurser och utbildning

Skoldatatekets personal erbjuder utbildning i kommunlicenser och användning av alternativa verktyg för pedagoger och barn/elever.

Kris i livet

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga som har kris i livet. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Köp

Vid köp av vara eller tjänst är du som konsument skyddad av konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Här finns information om vad som gäller vid köp av en vara eller tjänst samt hur du går tillväga för att klaga på/reklamera en vara eller tjänst till en näringsidkare.

Kvällsöppet på fritids- och idrottskansliet

Från och med november 2015 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att ha öppet kansli en kväll i månaden.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 13 , Nästa