Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

f

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Från skola till arbete

Som elev på något av våra yrkesprogram får du personlig matchning vid praktik, möjlighet till breddad kunskap som gör dig mer anställningsbar och ökar dina möjligheter till jobb efter avslutade gymnasiestudier. På några av våra yrkesprogram erbjuds du också möjligheten att åka utomlands.

Förslag 2009

Under år 2009 har följande medborgarförslag inkommit

För elever och vårdnadshavare

Här samlar vi information som riktar sig till dig som går på skolan eller till föräldrar som har barn på skolan.

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens uppdrag är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet.

Flickr

Flickr är en webbtjänst för uppladdning av bilder och videoklipp för privat eller publik visning. På Flickr kan du kan lägga till vänner, följa deras uppladdningar och kommentera bilder och videoklipp.

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

För att uppfylla de skyldigheter som framgår av Lag om skydd mot olyckor förväntas alla bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, förkortat SBA. Ett SBA innebär att man på ett organiserat sätt kontrollerar, utbildar, övar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. I många fall behöver detta arbete dokumenteras för att ett gott brandskydd ska kunna garanteras på längre sikt.

Fallprevention

Syftet med fallprevention är att minimera fallriskerna hos de äldre mest sjuka och stärka hemvårdarnas möjligheter att upptäcka, eliminera och förebygga fallriskerna för vårdtagarna i det dagliga arbetet genom ökad kompetens i hemvårdarnas arbetssätt.

Fanjunkaregatan

Den lilla Fanjunkaregatan, återvändsgatan, som går mellan Norregatans norra del västerut till Bryggaregatan, har fått sitt namn efter - en fanjunkare. Frantz Lorentz Braconier var fanjunkare vid de Skånska Dragonerna.

Funktionshinderpolitiken i EU och Sverige

EU:s funktionshinderstrategi sträcker sig mellan åren 2010-2020 och går under namnet, Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU. EU har fastställt åtta olika insatsområden: tillgänglighet, delaktighet, lika rättigheter och likabehandling, sysselsättning, utbildning, socialt skydd, hälsa och utrikespolitik.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 16 , Nästa