Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

e

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

El- och energiprogrammet

Vi följer inte strömmen, vi leder den. På el- och energiprogrammet ser vi eleven och har god elevkontakt.

Elevmedborgarförslag

För att förstärka elevdemokratin i Trelleborg finns möjligheten för elever i alla skolformer att lämna elevmedborgarförslag om förbättringar till bildningsnämnden.

Egenvård inom bildningsnämndens ansvarsområde

Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om ändringar i föreskrifterna om egenvård (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har även publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Egenvård inom bildningsnämndens ansvarsområde

Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om ändringar i föreskrifterna om egenvård (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har även publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Ekonomiska problem

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med familjens ekonomin. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Energi

Vårt moderna samhälle är helt beroende av el, utan kraft fungerar vare sig uppvärmning, matlagning eller kommunikation i de flesta hushåll. Arbete kring el och energi bedrivs på flera olika ställen inom kommunen.

Explosiv vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för förvärv, innehav, förvaring, handel eller överföring med explosiva varor. Tidigare hanterade polisen dessa tillståndsärenden, men sedan 2010 är det kommunerna som gör det. Räddningstjänsten i Trelleborgs handlägger även tillståndsärenden för Vellinge och Skurups kommun.

Elavbrott även när elen inte räcker till

Elavbrott kan komma plötsligt, till exempel vid dåligt väder eller om fel uppstår i kraftverk eller i annan elutrustning. Elavbrott kan också bero på att elen inte räcker till. Kraftverken kan då inte producera tillräckligt med el. Det hjälper inte att Sverige har reservkraftverk och att viss industri avstår från att använda el.

Ersättning av resor

Ersättning för resor med bil utgår med motsvarande Skatteverkets skattefria schablon, för närvarande 18,50 kr per mil.

Elavbrott

Vårt moderna samhälle är helt beroende av el, utan kraft fungerar vare sig uppvärmning, matlagning eller kommunikation i de flesta hushåll. Orkanen i december 1999, Gudrun i januari 2005, avbrottet i Ringhals och andra händelser har påmint oss om detta.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Nästa