Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

V

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Vägledningscentrum Bastionen

I den öppna verksamheten (drop-in) är du välkommen med kortare ärende gällande frågor om din utbildning, behörigheter till kommande utbildningar, ansökningsförfarande och liknande eller boka tid för vägledningssamtal.

Val och antagning

Här kan du hitta aktuell information om gymnasievalet och antagningen till gymnasieskolan.

Viktiga datum

Nedan följer viktiga datum för gymnasieval, omval, antagningsbesked och reservantagning.

Vallokaler 2014

Nedan listas vallokalerna inför Europaparlamentsvalet 25 maj samt val till riksdag, kommun och landsting 14 september. Öppettiderna den 25 maj är klockan 08.00-21.00 och den 14 september klockan 08.00-20.00.

Valresultat, mandatfördelning

Vår demokrati bygger på att folket i fria allmänna val utser sina företrädare. Genom att rösta kan vi ändra på det vi är missnöjda med. Valen gör oss delaktiga i det som händer och ska hända i vårt samhälle.

Vannhögskolan 6-9

På Vannhögskolan lägger vi stort fokus på att skapa en god stämning och ett tryggt arbetsklimat. Kompetenta lärare med goda ämneskunskaper arbetar både enskilt och gemensamt för att varje elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina unika förutsättningar.

Väståkra F-9

Vid landsväg 101 som delar Sverige i två likvärda hälfter, ligger Väståkra F-9 i Trelleborgs kommun.

VA-utbyggnad

I Trelleborgs kommun har under många år ledningsnäten för vatten och avlopp på landsbygden byggts ut. En utbyggnadsplan har tagits fram som omfattas av 800 fastigheter. Idag har va-ledningsnätet byggts ut till ungefär hälften av dessa, ca 50 fastigheter/år. Utbyggnaden till de resterande 400 fastigheterna planeras vara klar år 2019.

Val av skola, anvisad plats

I Trelleborg kan vårdnadshavarna fritt välja förskola eller skola. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola eller skola man önskar.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 9 , Nästa