Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven !#&, 123, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Å, Ö

T

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Ta dig till Trelleborg C

För de allra flesta är det enklast att cykla eller åka buss till och från Trelleborg C. Cykel går nästan lika snabbt som bil inom Trelleborgs stad när man ska till Trelleborg C. Det finns 472 cykelparkeringar på stationen.

Tack

Tack för att du tog dig tid att fylla i dina uppgifter.

Tack intresseanmälan

Tack för att du anmält ditt intresse för att hyra ut en bostad, vi kontaktar dig inom kort!

Taksat

Kunnassamme noudatetaan enimmäismaksusääntöjä. Korkein lasta kohti perittävä maksu esikoulusta ja pedagogisesta hoidosta on 1 313 kruunua. Korkein lasta kohti perittävä maksu vapaa-ajankodista on 875 kruunua.

Taxitransporter

Från och med läsåret 2015/2016 har kommunen avtal med Vellingetaxi om kompletterande skoltransporter med taxi.

Tillsyn av lantbruk

Kommunens miljöavdelning ansvarar för miljötillsynen inom lantbruk. Inför ett planerat gårdsbesök kontaktar vi dig för att bestämma en tid.

Trelleborg C

Från och med den 13 december 2015 är Centralstationen i Trelleborg nu ett modernt resecentrum. Här samlas tåg, buss och taxitrafik.

Trelleborgs Stad 2025

För Trelleborgs stad gäller FÖP Trelleborgs stad 2025. Antagen i kommunfullmäktige den 26 maj 2014 och lagakraftvunnen den 30 mars 2015.

Trygghetsboende

Trelleborgshem hyr ut handikappanpassade lägenheter i hus med hiss. Lägenheterna är till för personer över 55 år.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I stället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden.

Visa innehåll på bokstaven 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,