Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

S

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Studiemedel

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Mer information om studiehjälp finns på csn:s hemsida.

Studiemedel

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Mer information om studiehjälp finns på csn:s hemsida.

Stöd till äldre

Är du äldre och behöver hjälp
i ditt hem eller i din vardag
kan du få hjälp av kommunen.

Skegrie skola F-5

Skegrie skola - en skola att växa i. Skegrie skola vill att våra barn ska vara rustade för livet. Vi arbetar för att alla barn ska nå kunskapsmålen och att de ska utveckla sin sociala kompetens.

Särskilt stöd

Om ditt barn uppvisar svårigheter att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge eleven extra anpassningar eller särskilt stöd.

Söderslättskvalitet

Vad som är viktigt för dig är viktigt för oss. Som student på Söderslättsgymnasiet erbjuds du utbildningar som kvalitetssäkras och ständigt utvecklas, ett brett och varierat urval av I-vals kurser, en hel studentvecka med roliga aktiviteter och möjlighet att få stipendier.

Studie- och yrkesvägledning

Vi studie- och yrkesvägledare är de personer på skolan som du kan vända dig till om du vill ha hjälp med studie- och yrkesval.

Skicka in fråga till kommunalrådet

Om du har något som du vill fråga kommunalrådet om, skicka in din fråga här.

Studiebesök

Se vad som händer med vårt avloppsvatten! Trelleborgs avloppsreningsverk tar emot skolklasser och övriga grupper på studiebesök.

Skolmat, lunch

Måltidsservice ansvarar för tillagning och transport av måltider till kommunens förskolor och skolor.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 19 , Nästa