Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

S

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Studiemedel

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Mer information om studiehjälp finns på csn:s hemsida.

Studiemedel

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Mer information om studiehjälp finns på csn:s hemsida.

Serviceförvaltningen

Förvaltningen sköter om
alla byggnader som kommunen äger.

Skola, utbildning

Den som vill driva och arrangera följande verksamheter måste anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden.

Stöd till äldre

Är du äldre och behöver hjälp
i ditt hem eller i din vardag
kan du få hjälp av kommunen.

Serresjöskolan F-6

Serresjöskolan är en nybyggd skola från 2007, som ligger cirka 7 kilometer öster om Trelleborg. Skolan är ligger i ett nybyggt bostadsområde i ständig utveckling med närhet till havet, stranden, ängen och den sydskånska slätten.

Skegrie skola F-5

Skegrie skola - en skola att växa i. Skegrie skola vill att våra barn ska vara rustade för livet. Vi arbetar för att alla barn ska nå kunskapsmålen och att de ska utveckla sin sociala kompetens.

Särskilt stöd

Om ditt barn uppvisar svårigheter att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge eleven extra anpassningar eller särskilt stöd.

Söderslättskvalitet

Vad som är viktigt för dig är viktigt för oss. Som student på Söderslättsgymnasiet erbjuds du utbildningar som kvalitetssäkras och ständigt utvecklas, ett brett och varierat urval av I-vals kurser, en hel studentvecka med roliga aktiviteter och möjlighet att få stipendier.

Studie- och yrkesvägledning

Vi studie- och yrkesvägledare är de personer på skolan som du kan vända dig till om du vill ha hjälp med studie- och yrkesval.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 19 , Nästa