Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven !#&, 123, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Å, Ö

R

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, markradon, samt i hus som byggts med till exempel blå lättbetong, byggradon.

Raka vägen

Raka vägen – från skola till arbete är en extra satsning som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, för att utarbeta och stärka hållbara strukturer och metoder för ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Satsningen genomförs med fokus på Söderslättsgymnasiets yrkesprogram.

Rakentaminen, Asuminen & Ympäristö

AB Trelleborgshem omistaa ja hallinnoi Trelleborgin yleishyödyllistä asuntokantaa. Yritys omistaa erilaisia asuntoja sekä Trelleborgin taajamassa että ympäröivissä kylissä.

Rapporter

Här hittar du rapporter som handlar om hälsa, livsmedel, miljö, luft, natur och vatten. Rapporter som är skapade innan 2007 finns i pappersformat och finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Receptfria nikotinläkemedel

För att få sälja nikotinläkemedel krävs en anmälan till Tillståndsenheten. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till läkemedlen och därigenom få fler rökare att använda dessa produkter i samband med rökavvänjning.

Redovisning

Som god man och/eller förvaltare är du skyldig att redovisa förvaltningen av din huvudmans ekonomi till överförmyndarnämnden. Under vissa förutsättningar gäller denna skyldighet även dig som förmyndare.

Redovisning av sommarlovsstöd

Beviljat sommarlovsstöd ska redovisas här till Trelleborgs kommun senast 31 augusti.

Detta ska redovisas: vilka aktiviteter som har genomförts, antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna, effekter av sommarlovsaktiviteterna och särskilt effekterna för barn från ekonomiskt utsatta familjer. De medel som inte har använts i enlighet med stödets ändamål ska återbetalas senast 1 november 2017.

Regeringen

Regeringen styr Sverige och fattar beslut i ärenden som inte någon myndighet ansvarar för. Regeringen

Registration form for participating Vikings and medieval reenacters

Registration form for participating Vikings/Här kan du anmäla dig.

Reglementen (Reglementen)

Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är närmare föreskrifter om nämndernas verksamheter och arbetsformer.

Visa innehåll på bokstaven 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6