Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

P

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Personliga elevdatorer/IT-support

Användningen av den personliga elevdatorn/läsplattan i skolan syftar till en ökad måluppfyllelse genom att bidra till nya arbetssätt i elevens lärande samt tillgodose dagens krav på en modern utbildning.

Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken

Trelleborg ingår sedan 2004, tillsammans med nio andra svenska kommuner, i ett partnerskapsarbete, vars syfte är att vara föregångskommuner för arbetet med att införa barnkonventionen i kommunens arbete. Idé- och erfarenhetsutbyte, metodutveckling och kollegial granskning står i fokus.

Pressbilder

Pressbilderna är i JPG-format. För att ladda ner i högupplöst format klickar du på respektive bild, välj sedan Spara bild som genom att högerklicka på bilden.

Planbesked

Om du äger en fastighet och planerar att göra en förändring kan det innebära att kommunen behöver göra en ny detaljplan eller förändra den gällande detaljplanen. Då kan du ansöka om ett planbesked.

Pågående arbete

Samverkan med omgivande samhälle är inget nytt, det har pågått under många år, men ska nu intensifieras för att öka barn, elever och studerandes valkompetens och insikt om arbetslivet.

På gång

Intresserad av vad som är på gång? Här samlar vi kommande aktiviteter. Sidan uppdateras löpande.

Pedagogisk IKT- strategi

Bildningsnämnden beslutade den 23 oktober 2013 att anta en pedagogisk IKT- strategi för bildningsnämnden. Den pedagogiska IKT- strategin handlar om skolutveckling för att utveckla och modernisera lärandet och den kommer att implementeras i samtliga kommunala förskolor och skolor i Trelleborg.

Prislista färdtjänst

Taxan för färdtjänst är fastställd av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun. Priserna gäller för resor inom Skåne och betalas direkt till chauffören.

Prästkragens förskola

Prästkragens förskola har tre avdelningar och barnen är mellan 1-5 år. Vi har en stor uppvuxen trädgård som inspirerar barnen till olika upptäckter och skaparglädje.

Parkens historia i bilder

Massor av bilder ur Parkens historia. Klicka på dem för att se bilden i full storlek.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Nästa