Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven !#&, 123, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Å, Ö

N

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Namnet visar ortens ålder

De flesta by och sockennamn på Söderslätt och Skåne i övrigt är tvådelade. Många gånger ger detta en fingervisning åt när byn grundades.

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal efter samtycke från patient, ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010; Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

Natur & kulturmiljöplan

Trelleborgs kommun har många värdefulla natur- och kulturmiljöer. Dessa måste tillvaratas och vidareutvecklas på ett hållbart sätt när man planerar och bygger för framtiden. Dessa värden beskrivs i Natur- och kulturmiljöplanen, ett politiskt antaget strategidokument från 2010.

Natur- och vattenvård

Trelleborgs areal består till 82 % av intensivt odlad jordbruksmark. Trots den begränsade naturarealen har Trelleborgs kommun en relativt rik flora och fauna. Tack vare tillgången på olika naturtyper som ädellövskog, naturbetesmarker, slåtterängar, sandstränder, kustängar och olika småbiotoper, återfinns i kommunen mer än 500 vilda kärlväxtarter.

Naturreservat

Trelleborgs vackra natur består till stora delar av kustnära strandängar vid öppet hav, massvis av småsjöar som mosaik i slättens öppna jordbrukslandskap och de sydligaste delarna av ett spännande böljande backlandskap som för tankarna till senaste istidens avsmältning.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är programmet för dig som vill ha en riktigt bra grund för högskolestudier. Om du väljer naturvetenskapsprogrammet har du möjlighet att skaffa behörighet till alla högskoleutbildningar och du är väl förberedd för vidare studier. Inom programmet finns det två inriktningar med stora möjligheter att skräddarsy dina kursval

.

Nominering jämställdhetspris

Här kan du nominera en förening till Trelleborgsmiljonens jämställdhetspris!

Norra skolan drygt hundra år gammal

I slutet av 1800-talet växte befolkningen snabbt i Trelleborg. Sedan staden återfått sina stadsrättigheter 1867 kom industrialismen igång på allvar. Hamnen byggdes, Johan Kock och flera med honom startade industrier, människor flyttade från landet in till staden.

Nya 25-metersbassängen

Den nya 25-metersbassängen används av både skolungdomar, motionärer och tävlingssimmare.

Visa innehåll på bokstaven 1 , 2 , 3 , 4