Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

L

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Lärare på Skoldatateket

Intervju med en av våra medarbetare som beskriver sitt uppdrag i Trelleborgs kommun.

Liljeborgsskolan 4-6

Liljeborgsskolan vill vara en skola för var och en. Alla är olika och har olika behov och förutsättningar. På en skola med eleven i fokus är det en utmaning att nå fram till alla. Vi försöker erbjuda både bredd och spets i vår utbildning.

Länksamling

De flesta av de externa länkar som finns runt om på webbplatsen hittar du i samlad form även här.

Lilleskog

Lilleskog är en rest av en skogliknande större dunge som genom den idag nedlagda järnvägen till Lund och Akka husens tillkommelse numer bara finns kvar som ett fragment.

Lotsen öppenmottagning

Lotsen är en verksamhet inom socialförvaltningen som erbjuder krisbearbetning, stödsamtal och rådgivning till familjer, enskilda vuxna och ungdomar.

Lokalbidrag

Lokalbidrag från fritidsnämnden avser att stödja förening som för sin verksamhet förhyr, äger eller på annat sätt orsakas kostnad för lokal eller anläggning.

Läsfrämjande insatser

Alla elever ges möjlighet att utvecklas som strategiska läsare. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete fångar vi upp alla årskurs 1 elevers läsförmåga vid terminsstart och formar undervisningen utifrån kartläggningens resultat.

Läsprojekt

Hösten 2010 initierades ett läsprojekt i svenska på Resurs för att inspirera fler ungdomar till att läsa skönlitteratur. Det är ett pågående projekt som utvidgas allteftersom.

Lördag 25 februari

Sportlovsaktiviteter lördag 25 februari. De flesta aktiviteterna är gratis men några kostar en liten slant. En del aktiviteter kräver föranmälan. Eventuella frågor besvaras av respektive arrangör. Med reservation för eventuella ändringar eller tryckfel.

Läroverket

Otaliga är de trelleborgare som under årtiondenas lopp slitit på trappstegen i huvudbyggnaden på Söderslättsgymnasiet. Så är de också rejält nergångna på sina ställen.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Nästa