Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

K

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Kontakta Klagstorps skola

Här hittar du adresser och telefonnummer till olika befattningar och avdelningar. Även e-postadresser anges där det finns sådana. Om du inte hittar de kontaktuppgifter du söker kan du ringa till skolan som kan lotsa dig rätt om de inte kan besvara din fråga direkt.

Klaviaturinstrument

De klaviaturinstrument du kan lära dig på Kulturskolan är piano och keyboard. Vill du spela något av detta så kräver det att du har ett instrument hemma.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har ansvar för
sådant som är gemensamt för alla förvaltningar
till exempel kommunens utveckling.

Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Trelleborgs kommun.

Kommunarkivet

I kommunarkivet förvaras kommunala handlingar från 1863 för alla de 30 kommuner som numera tillhör Trelleborgs kommun. Äldre handlingar (före 1863) är slutarkiverade på Landsarkivet i Lund.

Kontaktuppgifter idrottsanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningarna har i flera år delat kontor och förvaltningschef. Från och med 1 februari 2014 är dessa två förvaltningar sammanslagna till en gemensam kultur- och fritidsförvaltning. Förvaltningschef är även fortsättningsvis Jörgen Flink, tidigare kulturchef och tillförordnad fritidschef.

Kultur- och fritidsförvaltningens nyhetsbrev

Vad händer på kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun? Läs senaste nytt om bland annat arrangemang och föreningsaktiviteter i kultur- och fritidsförvaltningens nyhetsbrev som skickas med e-post.

Kulturpolitisk strategi

Kulturnämnden beslutade 9 december att anta kulturpolitiska strategi för Trelleborgs kommun 2017 - 2020 samt att överlämna strategin för antagande till kommunfullmäktige. Alla aktörer inom kultursektorn och samtliga nämnder, bolag och styrelser i Trelleborg har haft möjlighet att yttra sig.

Kartläggning av föreningsledare

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför en kartläggning av föreningsledare i föreningar som får bidrag av fritidsnämnden för sina barn- och ungdomsverksamheter.

Konsumenträtt

Har du synpunkter på den tjänst vi levererar till dig eller vill framföra klagomål till oss så finns det flera olika sätt för dig att föra fram din åsikt.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 13 , Nästa