Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven !#&, 123, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Å, Ö

I

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Idrott, motion och friluftsliv

Är du intresserad av idrott, motion och friluftsliv finns det mycket att uppleva och göra på fritiden i Trelleborg. Här finns badhus, idrottsplatser, skjutbanor, fina naturområden, badstränder, campingplatser och småbåtshamnar.

Idrotts- och fritidspolitiska mål

I fritidsnämndens Idrotts- och fritidspolitiska mål för 2017-2020 finns visioner och mål för idrotts- och fritidsområdena i Trelleborg.

Idrottsanläggningar och hallar

I Trelleborg finns många idrottsanläggningar för olika sporter, både inomhus och utomhus. Föreningar, privatpersoner, skolor, företag och organisationer kan boka tider hos kultur- och fritidsförvaltningen till idrottsaktiviteter i sporthallar och på idrottsarenor. Du kan också boka lokaler till andra större arrangemang, exempelvis konserter eller föreningsmässor.

Idrottsenheten

Idrottsenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar och ishall.

Idrottsframgångar

Det finns många duktiga idrottare i Trelleborg! Här listas några av de framgångar som nåtts.

IKE, (IKE/Fristående enhet)

Kommunfullmäktige beslutade (2015-10-26, § 217) om budget för 2016. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, särskola fritids, gymnasium och gymnasiesärskola (grundbelopp) för 2016.

IKE, (IKE/Fristående enhet)

Kommunfullmäktige beslutade (2014-12-18, § 102) om budget för 2015. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, särskola fritids, gymnasium och gymnasiesärskola (grundbelopp) för 2015.

IKE, (IKE/Fristående enhet)

Kommunfullmäktige beslutade (2016-11-21,§176) om budget för 2017. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningskola samt särskola (fritids) (grundbelopp) för 2017.

IKT och digitala lärresurser

På nätet finns det mängder med digitala tjänster att använda i undervisningen. På fackspråk kallas dessa OER, Open Educational Resources, och kan tjäna som ett komplement och fördjupning till konventionella läromedel.

Ilska och utbrott

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med ilska och utbrott. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Visa innehåll på bokstaven 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6