Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven !#&, 123, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Å, Ö

F

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Fackliga organisationer

I samband med att du söker någon tjänst hos Trelleborg kan du ha frågor och vilja komma i kontakt med en representant för någon av de fackliga organisationerna.

Fagerängsdagens tioårsjubileum

Fredag 27 maj firar Fagerängsdagen tioårsjubileum på Backafalls fritidsgård med bland annat SjörövarMange och Katta Pirat, Andra Generationen och Dollar Bill. På programmet finns förutom dans och musik även clowner, grillning, hoppborg, ponnyridning, reptiler och mycket mer! Gratis entré.

Fairtrade City

Trelleborg diplomerades som en Fairtrade City på nationaldagen den 6 juni 2014.

Fairtradeaktiviteter

Onsdagen den 12 februari var styrgruppen för Fairtrade City aktiva på Föreningsmässa på Söderslättshallen i Trelleborg.

Fakta och statistik (Fakta och statistik)

När det gäller folkhälsodata finns det fakta och statistik på nationell, regional och lokal nivå.

Fakta om cannabis och spice

Det finns en folder om cannabis och en folder om spice, med fakta och tips till dig som är tonårsförälder eller möter ungdomar i ditt arbete eller på fritiden.

Fallolyckor

Risken för fallolyckor ökar med stigande ålder. Nedsatt rörelseförmåga, balans och syn är faktorer som ökar risken att falla och skada sig.

Fristående (IKE/Fristående enhet)

Kommunfullmäktige beslutade (2016-11-21,§176) om budget för 2017. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningskola samt särskola (fritids) (grundbelopp) för 2017.

Fristående (IKE/Fristående enhet)

Kommunfullmäktige beslutade (2015-10-26, § 217) om budget för 2016. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, särskola fritids, gymnasium och gymnasiesärskola (grundbelopp) för 2016.

Fristående (IKE/Fristående enhet)

Kommunfullmäktige beslutade (2014-12-18, § 102) om budget för 2015. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, särskola fritids, gymnasium och gymnasiesärskola (grundbelopp) för 2015.

Visa innehåll på bokstaven 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,