Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven !#&, 123, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Å, Ö

E

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

E-faktura från leverantör

För att effektivisera hanteringen av våra leverantörsfakturor samt minska antalet pappersfakturor vill Trelleborgs kommun ta emot elektroniska fakturor från våra leverantörer.

E-faktura till privatperson

Nu kan man som privatperson få sina fakturor från Trelleborgs kommun som e-faktura (elektronisk faktura). E-faktura erbjuds alla kunder som är anslutna till en internetbank och avser alla typer av fakturor utställda av Trelleborgs kommun.

Egen brunn

Som fastighetsägare är du ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och är därmed ansvarig för dricksvattenkvaliteten.

Egenkontroll

Livsmedelsföretagaren är själv ansvarig för att ha ett fungerande system för egenkontroll som ska säkerställa att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Egenvård inom bildningsnämndens ansvarsområde

Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om ändringar i föreskrifterna om egenvård (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har även publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Ehrenbuschsgatan

Ehrenbuschsgatan är ingen av de mera framträdande gatorna i Trelleborg. Återvändsgatan sträcker sig från Valldammsgatan i östvästlig riktning söder om kyrkan bort till Norregatan.

eHälsa

eHälsa etablerades av Socialdepartementet 2010 och syftar till att säkerställa rätt information till rätt person i rätt tid för medarbetare inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg och samtidigt möjliggöra delaktighet i vården för invånaren. eH��lsa skapar förutsättningar för effektiv och kvalitetssäker vård och omsorg.

Enhet (IKE/Fristående enhet)

Kommunfullmäktige beslutade (2016-11-21,§176) om budget för 2017. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningskola samt särskola (fritids) (grundbelopp) för 2017.

Enhet (IKE/Fristående enhet)

Kommunfullmäktige beslutade (2015-10-26, § 217) om budget för 2016. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, särskola fritids, gymnasium och gymnasiesärskola (grundbelopp) för 2016.

Enhet (IKE/Fristående enhet)

Kommunfullmäktige beslutade (2014-12-18, § 102) om budget för 2015. Utifrån detta beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola, särskola fritids, gymnasium och gymnasiesärskola (grundbelopp) för 2015.

Visa innehåll på bokstaven 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7