Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

E

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är till för dig som vill ha ökade valmöjligheter i framtiden.

El- och energiprogrammet

Vi följer inte strömmen, vi leder den. På el- och energiprogrammet ser vi eleven och har god elevkontakt.

Elevmedborgarförslag

För att förstärka elevdemokratin i Trelleborg finns möjligheten för elever i alla skolformer att lämna elevmedborgarförslag om förbättringar till bildningsnämnden.

Elavbrott

Vårt moderna samhälle är helt beroende av el, utan kraft fungerar vare sig uppvärmning, matlagning eller kommunikation i de flesta hushåll. Orkanen i december 1999, Gudrun i januari 2005, avbrottet i Ringhals och andra händelser har påmint oss om detta.

Egenvård inom bildningsnämndens ansvarsområde

Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om ändringar i föreskrifterna om egenvård (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har även publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Egenvård inom bildningsnämndens ansvarsområde

Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om ändringar i föreskrifterna om egenvård (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har även publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Ekonomiska problem

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med familjens ekonomin. Här hittar du information och länkar till andra sidor med information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Ensamkommande ungdomar

Varje år söker barn och ungdomar utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare asyl i Sverige. Ansvariga för att utreda om barnen har skäl att få stanna i Sverige är Migrationsverket.

Energi

Vårt moderna samhälle är helt beroende av el, utan kraft fungerar vare sig uppvärmning, matlagning eller kommunikation i de flesta hushåll. Arbete kring el och energi bedrivs på flera olika ställen inom kommunen.

Enskilda avlopp, fettavskiljare, latrin

Tömning av slam från små avloppsanläggningar ska ske minst en gång per år och får endast utföras av de entreprenörer som anlitats av tekniska nämnden.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , Nästa