Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

B

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Barn- och fritidsprogrammet

Du som vill arbeta med människor och ledarskap får en god grund för ditt framtida yrkesliv hos oss, som exempelvis barnskötare, elevassistent eller aktivitetsledare. Vi erbjuder dig en bred och spännande yrkesutbildning, där du även får möjlighet att bli behörig till högskola och universitet.

Barnkonventionen i Trelleborg

Det finns en barnchecklista som ska användas vid beslut som berör barn och unga. Varje år görs ett barnbokslut. Alla förvaltningar redogör för hur de under året har arbetat relaterat till barnkonventionen.

Bolag

Trelleborgs kommun har 7 bolag som verkar inom olika områden. De är alla till 100 % ägda av kommunen.

Borgen

Borgen är en central särskild undervisningsgrupp som bedrivs på Lillevångskolan åk 3-5 samt Vannhögskolan åk 6-9. Borgen riktar sig till elever som har kommunikations- och samspelssvårigheter inom AST (autismspektrumtillstånd).

Beroende och missbruk

Personer som är beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller spel kan få hjälp på beroendeenheten.

Buss, båt och tåg

Hamnen har sedan urminnes tider varit den viktigaste förbindelselänken mellan Trelleborg och omvärlden. Att färdas över vatten var lika självklart för de första trelleborgarna som det är för dagens invånare.

Bibliotek

I Trelleborg, Anderslöv, Gislövs läge och Skegrie finns bibliotek. Bokbussen kör runt stora delar av Söderslätt. Det finns även ett Digitalt bibliotek.

Bygga, bo och miljö länkar

Länkar till mer information på Internet kring sådant som har med byggande, boende och miljön att göra.

BIFF - Barn i föräldrars fokus

Socialförvaltningen erbjuder en möjlighet för föräldrar att delta i BIFF, Barn i föräldrars fokus.

Beställning av resa

Färdtjänstresor beställs hos Taxi Trelleborg, alla dagar mellan klockan 07.00-19.00.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 12 , Nästa