Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

A

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Alkohol och hälsa

Vill du ha mer koll på din alkoholkonsumtion? Eller chatta med andra om alkohol? Då kan Alkoholprofilen eller Alkoholhjälpen vara till hjälp.

Aktuellt

I nyhetsarkivet finns nyheter, reportage, kungörelser och evenemang som rör Söderslättsgymnasiet.

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser och myndighetsutövning gällande ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn och ungdomar.

Anmälan

Kulturskolan vänder sig till barn och ungdomar från 4 års ålder och som är skrivna i Trelleborgs kommun. Undervisning finns i musikinstrument, sång, bild & form, film, animation, dans och teater.

Anmälan mingellunch 23 mars

Anmälan till mingellunchen på Söderslättsgymnasiet, S:t Nicolai, klockan 12.30 - 13.30 den 23 mars.

Adressregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter. Nya namn på gator och kvarter föreslås av en namnkomitté, Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut i dessa ärenden och översänder dem till Kommunfullmäktige för antagande. Sedan registreras adresserna av Samhällsbyggnadsförvaltning, Mät & Karta.

Avgifter hälsoskydd

Avgifter för anmälan, prövning av ansökan samt övrigt tillsyn.

Anmälan till Workshop 1 mars

Gör din anmälan här till kultur- och fritidsförvaltningens Workshop 1 mars klockan 18-20 i Parken om Trelleborgs vision för ett inkluderande och hållbart idrotts- och fritidsliv.

Alstad förskola

Alstad förskola har stora utrymmen och ligger i vacker miljö på landet med utsikt över åkrarna.

AV-Media Trelleborg

AV-Media är bildningsförvaltningens pedagogiska och tekniska medieresurs. Vi erbjuder utbildningar och stöd kring medier och teknik för pedagoger i Trelleborgs kommun.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 14 , Nästa