Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven !#&, 123, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Å, Ö

123

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

1,3 miljoner till integration

Fritidsnämnden och kulturnämnden fördelar sammanlagt 1,3 miljoner kronor för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med integrationsfrågor.

1260 – Trelleborg ges bort som brudgåva (1260 - Trelleborg ges bort som brudgåva)

När den vackra danska prinsessan Sophia år 1260 gifte sig med den svenske kung Valdemar hade hon med sig en ovanlig brudgåva – staden Trelleborg!

1267 – Franciskanerklostret grundas (1267 - Franciskanerklostret grundas)

Klostret i Trelleborg grundades 1267, tio år efter att staden Trelleborg nämnts vid namn för första gången i skrift. Samma år grundlades för övrigt klostret i Ystad som idag används som museum. Också i Malmö och Lund fanns franciskanerkloster, och i Lund startade bröderna en högskola 1438.

1619 – Ett svart år i Trelleborgs historia (1619 - Ett svart år i Trelleborgs historia)

Trelleborg – ett hot mot Malmö? Idag kan den tanken kanske kännas främmande, men i början av 1600-talet var det en realitet. Malmö skulle slet blifwe öde och forderfwit om köpenskapen fick fortsätta i den blomstrande handelsstaden Trelleborg.

1680 - Trelleborgarna trampar samma gator sedan 1600-talet

Trelleborgs äldsta bevarade karta ritades av Johannes Meijer under senare delen av 1600-talet. Då hade Trelleborg runt 150 boningshus och staden sträckte sig några hundra meter i öst-västlig riktning. Från havet var det ungefär 400 meter upp till stadsgränsen i norr.

1715 - Kungligt främmande till jul

Strax före jul 1715 fick Trelleborg fint främmande, även om det inte var många som kände till det. Då landsteg nämligen Karl XII vid Stavstensudden. Då hade krigarkonungen varit borta från Sverige i många år. Så småningom blev förstås kungabesöket upphov till åtskilliga historier, sanna eller inte går inte att bedöma idag. Sant är emellertid att Karl XII landsteg vid Stavstensudden eller möjligen vid Skåre en snöig decemberdag för snart 300 år sedan.

1715 – En konung stiger i land (1715 - En konung stiger i land)

För 290 år sedan, en snöig decembermorgon, fick Trelleborg kungligt besök. Någon välkomstkommitté fanns emellertid inte på plats, det lämnades inte över några blommor, klipptes inga blågula band – Karl XII landsteg helt inkognito vid Stavstensudde. Så småningom kom dock besöket att leda till en hel del historier, mer eller mindre trovärdiga.

1867 – Trelleborg blir åter stad (1867 - Trelleborg blir åter stad)

248 år – så länge kom det att dröja innan Trelleborg åter blev stad. Först i maj månad 1867 fick trelleborgarna kliva in i finrummet och åter kalla sig stadsbor. Så här berättar Trelleborgs Posten den 23 maj om denna stora händelse:

1888 - Kommunala beslut i samma rum i 125 år

När kommunstyrelsen i Trelleborg samlas till sina sedvanliga månadsmöten , så sker detta i en unik lokal. Hade väggarna kunnat tala, hade de bistra herrarna som från sina guldförsedda ramar blickar ner på menigheten kunnat berätta, då hade vi fått höra Trelleborgs hela nutidshistoria.

1888 - Nya Trelleborg blir myndigt

4 876 personer – så stor var befolkningen i Trelleborg för 125 år sedan. Det är lite mer än tio procent av dagens invånarantal...

Visa innehåll på bokstaven 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7