För dig som erbjuder sommarjobb åt kommunens unga

Tack för att du erbjuder sommarjobb till våra ungdomar! Här hittar du information som kan vara bra för dig och din arbetsplats att ta del av.

Handledning

Varje arbetsplats ansvarar för att det finns handledare på plats under hela perioden som ungdomen jobbar och ska finnas tillgänglig för frågor och stöd.

Handledaren måste ha minst ett års erfarenhet av arbetsuppgifterna i verksamheten, är ansvarig för ungdomens arbetsuppgifter och är medveten om vilka risker som finns på arbetsplatsen.

För att täcka upp vid eventuell sjukdom eller ledighet måste det även finnas en reservhandledare.

Fyll i blanketten för handledarinformation och skicka till senast den 19 maj.

Riskanalys

Ta hjälp av blanketten Riskbedömning av minderårigs arbetsuppgifter för att identifiera eventuella risker på din arbetsplats.

Enhetschefen på respektive arbetsplats ansvarar för att ungdomen får ta del av riskanalysen på sin första arbetsdag.

Fyll i Riskbedömning av minderårigas arbetsuppgifter och skicka till senast den 19 maj.

Närvarorapporter

Efter varje avslutad period ska handledaren skriva under närvarorapporten. Ungdomen själv ansvarar för att skicka in den till löneansvarig.

Perioder och tider

Sommarjobben är uppdelade i tre olika perioder:
1. 19 juni-7 juli
2. 10 juli-28 juli
3. 31 juli-18 augusti

En arbetsdag är 6 timmars arbete och 30 minuters obetald lunch. Totalt 30 timmar i veckan främst under måndag - fredag. Ni lägger schemat själva efter er verksamhets behov.

Midsommarafton, som inte är en arbetsdag för sommarjobbarna, infaller under period 1. Ni kommer själva överens med ungdomen om hur man bäst arbetar igen de timmarna som faller bort. Till exempel genom att komma tidigare eller gå hem senare några dagar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?