Tillgänglighetskommitténs ledamöter

Kommitténs ledamöter består av politiker, tjänstemän och representanter från frivilligorganisationer.

Politiska representanter:

Torbjörn Karlsson, ordförande
Lina Wedin-Hansson
Ulf Bingsgård
Bertil Larsson
Henrik Silverstolpe

Från Funktionshinderföreningarna:

Marianne Andersson, Reumatikerna
Lars Billgren, Synskadades förening
Bitte Dahlberg, Föreningen Attention
Mona Nilsson, Astma och allergiförbundet
Jan Persson, Palmstadens diabetesförening
Tina Pettersson, HSO och FUB
Vreni Renhorn, HRF
Per Persson, Neuroförbundet
Ersättare: Johanna Sjögren, Reumatikerna och Helmuth Petersén, Hörselskadades förening

Från Pensionärsföreningarna:

Leif Nilsson, PRO
Olle Larsson, SPF
Stig Linné, PRO
Ann-Margrete Persson, PRO
Margareta Mårtensson, SPRF
Per-Harald Olsson, SPF
Leif Nilsson, PRO
Bengt Hägglund, SKPF

Övriga ledamöter (från Hälso- och trygghetsrådet):

Karin Jeppsson, samordnare Barnkonventionen, Alkohol och drogförebyggande arbete
Susanne Larsson, Folkhälsostrateg
Lilian Müller, tillgänglighetssamordnare och sekreterare i kommittén
Sven Palmér, Säkerhetshandläggare
Charlotte Sjövall-Rosenlund, Strategisk chef
Eva Marie Larsson, Äldrelots
Annikki Tinmark, förvaltningschef socialförvaltningen
Roger Granat, myndighetschef socialförvaltningen
Kenneth Johansson, verksamhetschef äldreomsorg socialförvaltningen

Av pensionärsföreningarna utsedda ersättare:

Olof Rosenqvist, SPF
Liss Christensson, SPF
Anita Nielsen, SKPF
Carin Holst, SPRF
Rut N Lundberg, PRO
Kerstin Karlsson, PRO

Hjälpte informationen på den här sidan dig?