Avfalls- och återvinningsavdelningen

I Trelleborg uppkommer drygt 11 000 ton brännbart hushållsavfall och minst lika mycket industriavfall.

Allt uppkommet hushållsavfall i Trelleborgs kommun samlas in av avfalls- och återvinningsavdelningen och lämnas på Sysavs omlastningsstation på Albäck. Sysav har därefter i uppdrag från Trelleborgs kommun, liksom från de andra 14 delägarkommunerna, att ombesörja behandlingen av avfallet. Avfallet behandlas i Sysavs kraftvärmeverk i Malmö, där det energiutvinns till fjärrvärme. Det insamlade matavfallet behandlas i Sysavs förbehandlingsanläggning för biogas.

Vart kan jag vända mig när det gäller avfall och återvinning?

Avfalls- och återvinningsavdelningen är en taxefinansierad verksamhet och hämtar avfall. Vi utför tjänster mot beställning och enligt fastställd taxa. Har ni frågor som berör verksamheten, kan ni kontakta oss via brev, telefon eller e-post. Mer information om avfalls- och återvinningsavdelningen och vår verksamhet hittar du på www.trelleborg.se/avfall.

Här når du oss
Tekniska förvaltningen
Avfalls- och återvinningsavdelningen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Telefon: Kundtjänst 0410-73 30 16

E-post: :

Hjälpte informationen på den här sidan dig?