Välkommen till näringslivskontoret

Näringslivs- och turismfrågor i Trelleborgs kommun sköts via Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB. Bolaget är ett helägt kommunalt aktiebolag med nio anställda.

Näringslivet i Trelleborg idag innefattar ett brett spektra av företag - från den stora världsomspännande koncernen Trelleborg AB till enmansföretag. Trelleborgs kommun och näringslivet arbetar aktivt tillsammans för att vidareutveckla Trelleborg som etableringsort. Med tillväxt som mål verkar Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB också för att skapa goda relationer mellan kommunens företag och den kommunala verksamheten. Konkret innebär detta att ta reda på hur företagarna i Trelleborg ser på framtiden, vilka önskemål som finns på service och stöd och hur relationerna med kommunen kan förbättras.

Får vi komma och hälsa på er?

Vi på kommunens utvecklingsbolag finns till för er som vill etablera sig i Trelleborg eller vidareutveckla sin befintliga verksamhet. Vi hjälper gärna till!

Näringslivsbolaget gör regelbundet företagsbesök och vi besöker gärna ert företag. Vi hjälper der att se vilka möjligheter och resurser som finns i Trelleborg. Vi berättar gärna mer om till exempel utbildningar, lokaler och mark.

Trelleborgs kommuns Utvecklings AB

I styrelsen finns fjorton politiskt utsedda ledamöter samt två lekmannarevisorer.

Ditte Fagerlund är VD i bolaget.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?