Ombyggnad av pumpstation P4

Under september till oktober har pumpstation P4 på Hamngatan renoverats. Syftet med renoveringen har varit att byta ut de skruvar som lyfter avloppsvattnet. De gamla skruvarna har varit i bruk sedan 1964 då stationen byggdes.

De nya skruvarna är nu på plats.
Foto: TEKNISKA FÖRVALTNINGEN, TRELLEBORGS KOMMUN Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika De nya skruvarna är nu på plats.

P4 är en av Trelleborgs viktigaste pumpstationer då drygt 40 % av allt spillvatten transporteras genom stationen. Under september och oktober har stationen försetts med nya skruvar och ny elutrustning och är nu åter i drift.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?