Trelleborg Övre

Trelleborgs kommun har börjat arbeta och planera för att Övre ska bebyggas med bostäder och andra verksamheter. Tanken är att området ska knytas ihop med Trelleborgs innerstad och bli en spännande och attraktiv stadsdel.

Området kring Övre som ingår i projektet.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Området kring Övre som ingår i projektet.

Arbetet omfattar många aktiviteter som måste genomföras innan det är dags att bygga. Det första steget i arbetet startar under våren 2016 med att utreda förutsättningar som kan påverka framtida byggande. Utredningarna omfattar mark- och geoteknisk utredning, trafik- och bullerutredning, kulturmiljöutredning samt en marknadsanalys. Utredningarna förväntas kunna presenteras efter sommaren 2016.

Planering för området kring Övre

2016 Utredningar gällande mark- och geoteknisk utredning, trafik- och bullerutredning,kulturmiljöutredning samt en marknadsanalys.

2016 Parallella uppdrag där arkitekter tar fram olika förslag på Övres utveckling

2017 Planprogram och markanvisningar

2017 Arbete med detaljplaner startas

Hjälpte informationen på den här sidan dig?