Översiktsplan för orter och landsbygd 2028

Översiktsplanen är ett viktigt planeringsunderlag som skapar förutsättningar för hur orter och landsbygd kan bli en mer attraktiv plats att leva och verka på i framtiden. Arbetet med en ny översiktplan för orterna och landsbygden kommer att pågå fram till hösten 2018.

Illustration över Anderslöv, en av de byar som beskrivs i nya översiktsplanen för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun.
Foto: Lina Hellström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Illustration över Anderslöv, en av de byar som beskrivs i nya översiktsplanen för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun.

Läs samrådshandlingarna för ny översiktsplan för orter och landsbygd 2028  (PDF-dokument, 16,8 MB)

Observera att förslaget till ny översiktsplan inte gäller Trelleborgs stad, utan de orter och den landsbygd som finns utanför centralorten Trelleborg. För Trelleborgs stad gäller dokumentet FÖP - Trelleborgs stad 2025.
Läs mer om FÖP - Trelleborgs stad 2025

Samrådsförslaget till nya översiktsplanen kommer ställas ut från och med måndag 3 juli 2017. Dokumentet kallas formellt för samrådshandling och samrådstiden pågår mellan 3 juli och 26 september 2017. Under den perioden kan du komma med synpunkter på förslaget.

Vad tycker du om förslaget?

Hur vill du att din närmiljö ska utvecklas? Vad saknar du i din ort? När en ny översiktsplan ska tas fram har du som medborgare en central roll. Dina idéer och tankar kring de förslag som finns i samrådshandlingen är avgörande för hur översiktsplanen blir.

Klicka här för att komma till formuläret för synpunkter

Du kan också skicka in dina synpunkter via brev till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Träffa oss och prata om din ort

Förutom möjlighet att skicka in dina synunkter kommer vi under samrådstiden (3 juli till 26 september 2017) även ha gruppintervjuer i flera av kommunens byar:

 • Klagstorp - 30 augusti, klockan 18-20.
 • Smygehamn - 31 augusti, klockan 18-20.
 • Skegrie - 4 september, klockan 18-20.
 • Beddingestrand - 6 september, klockan 18-20.
 • Alstad - 11 september, klockan 18-20.
 • Anderslöv - 13 september, klockan 18-20.
 • Västra Tommarp - 14 september, klockan 18-20.
 • Sydöstra Grevie (området norra Slågarp) - 18 september, klockan 18-20.

Vill du vara med på gruppintervju?
Skicka då e-post till och skriv ditt namn och vilken ort du vill vara med på, så återkommer vi till dig med mer information.

Vi kommer även finnas på plats på olika sommarevenemang i Trelleborgs kommun:

 • Beddingestrand, Fiskets dag, 30 juli
 • Smygehamn, Sveriges sydligaste loppis, 6 augusti
 • Anderslövs marknad, 19 augusti
 • Trelleborg, Plamfestivalen, Rådhusplatsen, 25-26 augusti
 • Hamnens dag, 2 september

Kvällsmöten

I september kommer det också hållas kvällsmöten i tre av byarna i kommunen:

 • Skegrie - 5 september. Slättarps gård, klockan 18-20.
 • Anderslöv - 7 september. Anderslövs skola, klockan 18-20.
 • Smygehamn - 12 september. Smygehamns skola, klockan 18-20.

Alla är välkomna och ingen föranmälan krävs till kvällsmötena.

Läs alla utredningarna

Ortsanalyser:
Ortsanalys för Alstad (PDF-dokument, 6,2 MB)
Ortsanalys för Anderslöv (PDF-dokument, 11,4 MB)
Ortsanalys för Beddingestrand (PDF-dokument, 12,4 MB)
Ortsanalys för Klagstorp (PDF-dokument, 6,3 MB)
Ortsanalys för Skegrie (PDF-dokument, 15,3 MB)
Ortsanalys för Smygehamn (PDF-dokument, 5,6 MB)
Ortsanalys för Västra Tommarp (PDF-dokument, 7,7 MB)

Övriga utredningar:
Handelsanalys för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 9,4 MB)
Kollektivtrafikanalys (PDF-dokument, 6,9 MB)
Landskaps- och kulturmiljöanalys (PDF-dokument, 18,9 MB)

Kontakt

Har du frågor om översiktsplanen eller om projektet kan du kontakta oss via e-post till . Från 31 juli kommer projektgruppen ha möjlighet att svara på inkomna synpunkter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?