Pågående projekt

På denna sida redovisas aktuella samhällsbyggnadsprojekt som kommunen arbetar med.

Kuststad 2025

Under 2016 påbörjas ett omfattande stadsomvandlingsprojekt med arbetsnamnet "Kuststad 2025" i Trelleborgs kommun. Startskottet var kommunfullmäktiges beslut i februari om att bygga en östlig infart till hamnen och en ringväg.
Länk till Kuststad 2025

Trelleborg Övre

Trelleborgs kommun har börjat arbeta och planera för att Övre ska bebyggas med bostäder och andra verksamheter. Tanken är att området ska knytas ihop med Trelleborgs innerstad och bli en spännande och attraktiv stadsdel.
Länk till Trelleborg Övre

Parkeringsstrategi

ParkeringSamhällsbyggnads förvaltningen har i uppdrag att i samråd med berörda aktörer ta fram en parkeringsstrategi med tillhörande parkeringsnorm för Trelleborg.
Länk till Parkeringsstrategi

Hjälpte informationen på den här sidan dig?