Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har en klimatanpassningsplan från 2013. Planen bygger på att vi måste arbeta på tvärs över hela kommunen. Alla verksamheter måste delta i processen. Klimatfrågan måste ständigt finnas högt upp på allas dagordningar.

Klimatarbetet är svårt. Frågorna är många kring hur samhället bäst kan anpassas till ett förändrat klimat, nu och i framtiden.

Hur påverkas kommunikationer av förhöjda vattenflöden och extrema oväder?

Hur säkerställer kommunen en fortsatt god dricksvatten-kvalitet?

Hur anpassas och skyddas bebyggelse längs en eroderande kust när havsnivåerna stiger?

Hur påverkas jordbruket? Hur påverkas kvaliteten på stränder och badvatten? Vilken beredskap finns för sårbara grupper som drabbas av extrema värmeböljor?

Alla dessa frågor och fler därtill belyses i planen där även åtgärder listas och rangordnas efter angelägenhetsgrad. Hur långt vi kommit, följs upp årligen och rapporteras till kommunledningen.

Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 7,2 MB)

Klimatanpassningsåtgärder Nulägesrapport 2013-2014 (PDF-dokument, 1,9 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?