Yrkes-sfi

Trelleborg är en av 32 skånska kommuner som samverkar genom plattformen för Yrkes-sfi i Skåne.

I samarbetet ingår även andra aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen och Lärosäten Syd.

Utbildningarna är gratis för dig som vill studera och betalas av din hemkommun.

Yrkes-Sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Yrkes-Sfi i Skåne ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och hur ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete, vidare studier eller företagande. Läs mer om Yrkes-sfi i Skåne på deras hemsida.

Våra utbildningar inom Yrkes-Sfi i Skåne

Vi kommer att erbjuda kurser som startar både under våren och hösten.

Restaurang och livsmedel

Det finns ett stort behov av personal inom restaurang och livsmedelsbranschen och vi på Söderslättsgymnasiet erbjuder utbildningar som ger stora möjligheter till jobb.

Kockutbildning med inriktning köksbiträde med Sfi start vt16  (PDF-dokument, 47 kB)
Kockutbildning med inriktning köksbiträde med Sfi start ht16  (PDF-dokument, 356 kB)
Kockutbildning med inriktning köksbiträde med Sfi start vt17  (PDF-dokument, 158 kB)

Vård och omsorg

Utbildningarna riktar sig till dig som läser SFI och är intresserad av att arbeta inom vård och omsorg. Utbildningarna fungerar som en länk till vårdutbildningar på gymnasial nivå inom ramen för Vård- och omsorgscollege Söderslätt.

Vård- och omsorgsarbete 1 vt17  (PDF-dokument, 72 kB)

Svets

Det är en yrkesinriktad vuxenutbildning inom svets i samarbete med Sfi, karaktärslärare och modersmålslärare. Din Sfi/SVA kommer varvas med teori och praktik.

SFI/SVA svets start ht16  (PDF-dokument, 121 kB)
Svetsutbildning med Sfi etapp 1 start vt17  (PDF-dokument, 122 kB)
Svetsutbildning med Sfi etapp 2 start vt17  (PDF-dokument, 122 kB)

Anmäl dig till våra kurser inom Yrkes-Sfi

1. Du som är bosatt i Trelleborgs kommun ska göra en ansökan via en studie- och yrkesvägledare på vägledningscentrum, se kontaktuppgifter.

Du som är bosatt i annan kommun gör din ansökan hos hemkommunen.

2. Dina Yrkes-sfi studier måste godkännas av din hemkommun.

Ansökan görs på webben under Självbetjäning genom att gå till IST Webbansökan Vux och SFI.

OBS! Du måste också bifoga följande dokument till din ansökan.

  • Intyg/betyg från sfi.
  • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal.
  • Personligt brev med motivering varför du söker den här utbildningen.
  • CV

3. Vi kallar dig till start så fort din hemkommun godkänt din ansökan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?