Nyheter

 • LSS-verksamheter håller öppet hus

  Fredagen den 19 maj har daglig verksamhet inom LSS öppet hus. Då kan du ta del av arbetet som pågår i de olika grupperna, köpa verksamheternas produkter och ta en fika.

 • El och värme

  Det är inte ovanligt att kommuner drabbas av elavbrott, och i vissa fall kan dessa bli långvariga. Du måste förbereda dig innan för att kunna klara av ett elavbrott, så ta del av informationen nedan och titta över din egen beredskap hemma.

 • Höga förväntningar ger höga resultat

  Rasha Chidiak-Mokhalati och Joakim Zetterholm arbetar som arbetsmarknadssekreterare i Trelleborgs kommun.

  Enligt riksrevisionen tar det 7–10 år från mottagandet tills att hälften av de nyanlända är etablerade på arbetsmarknaden i Sverige. Genom att se över processerna och införa nya rutiner har Trelleborgs kommun förkortat vägen mot självförsörjning för åtskilliga nyanlända trelleborgare.

 • Miljöbokslut 2016 är här

  Det myllrar av hållbarhetsarbete i Trelleborgs kommun. Både i våtmarker på landsbygden och i planeringen av Sjöstaden och Övre-området liksom på flera andra håll.

 • Landshövdingen på besök

  Landshövding Anneli Hulthén besöker Trelleborg på tisdagen för att på ort och ställe informera sig om planerna för Kuststad 2025 och kommunens arbete med integration och mottagning av nyanlända.

 • Livsmedel och reservförråd

  Försvinner strömmen finns det även en risk att affärerna inte kan hålla öppet eftersom betalsystemen inte kommer att fungera.

 • Elitidrott, busstrafik och näringsliv i kommunstyrelsen

  Maj månad bjuder inte bara på ett utan två möten med kommunstyrelsen. Juni månads möte hålls av kalenderskäl den sista maj. Till mötet på onsdag, 10 maj, föreligger en 34 punkter lång dagordning. Bland ärendena finns förslaget till näringslivspolicy, beställning av bostäder anvisade enligt bosättningslagen och tillköp av busstrafik.

 • Krisberedskapsveckan

  Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna.

 • Anneli Hulthén på kommundialog i Trelleborg

  Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

  Bostadsbyggande och integration av nyanlända diskuteras när landshövding Anneli Hulthén på tisdag 9 maj besöker Trelleborg under vårens kommundialoger som omfattar Skånes samtliga 33 kommuner.

 • Trelleborg – Ett nytt perspektiv för Värmland!

  Samordnaren för Nya perspektiv i Värmland hörde talas om Trelleborgs kommuns arbete med etablering, arbetsmarknad och försörjningsstöd, blev nyfiken och sökte vidare. Sökandet ledde till att representanter för arbetsmarknadsförvaltningen bjöds in som talare till en konferens i Sunne under rubrikten ”Mod och tillit i Trelleborg”

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , , 307 , Nästa